I går åbnede Landbrugsstyrelsens nye ordning, hvor kommuner og Naturstyrelsen kan søge om støtte til projekter, der samtænker for eksempel miljø, landbrug og friluftsliv.

I alt er der afsat 150 mio. kroner til ordningen, der forventes at omfordele op mod 7.000 hektar jord, oplyser Landbrugsstyrelsen.

For at få støtte skal projekterne på én gang levere på mindst tre udvalgte nationale interesser, såsom klima, miljø, natur, friluftsliv og landdistriktsudvikling. Projekterne skal desuden være lokalt forankret.

- Med ordningen for multifunktionel jordfordeling får kommunerne og Naturstyrelsen en chance for at konstruere landskabet på en smartere måde. Det kan for eksempel ske ved, at landmanden afstår sine dårlige marker, så de i stedet kan give plads til nye sammenhængende skovområder, hvor lokale kan dyrke friluftslivet, og dyr og planter kan leve ugeneret. I bytte får landmanden mulighed for at erhverve sig bedre beliggende landbrugsjord et andet sted, hvor han kan dyrke sine afgrøder, siger enhedschef i Landbrugsstyrelsen Palle Graversgaard.

Pilotordning

Landbrugsstyrelsen står for at gennemføre og afholde omkostningerne i forbindelse med jordfordelingen. Multifunktionel jordfordeling fungerer som en pilotordning, der skal indsamle erfaringer, der kan bruges, når man senere skal se på mulighederne for at lave en større og mere omfattende jordreform af det danske landskab.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Ordningen har allerede tiltrukket sig stor interesse fra landets kommuner. Vi håber nu, at den store interesse også vil føre til, at kommunerne benytter sig af chancen og sammen med de lokale borgere sender en ansøgning om fri jordfordeling. Vi har 150 mio. kroner, som bare venter på at komme ud og arbejde, siger Palle Graversgaard.

I efteråret 2019 blev der afsat 150 mio. kroner til multifunktionel jordfordeling. Ordningen er den del af tørkepakken. Forventningen er, at det kan fordele op til knap 7.000 hektar jord. Ordningen kan samarbejde med andre finansieringskilder, så man kan gennemføre mange forskellige initiativer i et projektområde.

Ordningen er åben fra den 24. marts til den 15. maj. Læs mere om, hvordan man søger i tilskudsguiden, som findes her.

Multifunktionel jordfordeling i tal:

Det vurderes, at en multifunktionel jordfordeling i gennemsnit koster ca. 5.000 kr./ha i procesomkostninger, tinglysning m.v.

Der vil kunne jordfordeles op til 7.000 hektar jord under ordningen. Projekter skal være mellem 100 og 10.000 ha. Samlet svarer det til 0,3 % af det samlede landbrugsareal i Danmark eller et areal på størrelse med Fanø.