Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse truer miljøministeriet med en retssag, hvis ikke ministeriet renser landbruget for anklager om forurening af grundvandet

- Vi må kræve et "grundvandstjek" af ministeriet, udtaler Jens Peder Rasmussen, der er næstformand i foreningen Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse.

Hans reaktion kommer efter, at det har vist sig, at miljøministeriet uberettiget har kritiseret landbruget for at forurene grundvandet med et hormonforstyrrende stof.

- Hvordan kan miljøministeren dog gå ud på forhånd og uden bevis dømme et helt erhverv? spørger Jens Peder Rasmussen og henviser til denne udtalelse, som tidligere er fremsat af miljøminister Lea Wermelin (S):

- Det er helt uacceptabelt, at ulovlig brug af sprøjtemidler i landbruget har ført til forurening af vores grundvand. ?Der, hvor der er fundet et hormonforstyrrende stof i grundvandet, er vandværker og kommuner blevet bedt om at teste drikkevandet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Man sætter sig på hænderne

- Det er groft, at vort erhverv igen-igen bliver hængt ud uberettiget. Det allermest kritisable er, at ministeriet ikke går ud og retter for sig. Man hænger et erhverv ud, og når det så viser sig forkert, sætter man sig på hænderne i stedet for at trække anklagen tilbage, siger Jens Peder Rasmussen.

Foreningens advokat Hans Sønderby Christensen med speciale i EU-ret fastslår, at ministeriet efter hans juridiske vurdering næppe overholder ministeriets sandhedspligt gældende for embedsmænd i centraladministrationen.

- Ministeriet har rettet en sigtelse direkte mod erhvervet om brug af et hormonforstyrrende stof, som viser sig usand. Ministeriets embedsmænd er omfattet af Sandhedspligten i Kodeks for embedsmænd i centraladministrationen. Efter min juridiske vurdering er Sandhedspligten tilsidesat på to måder: Dels ved at forureningen ikke stammer fra landbrugsproduktion, dels ved at de påståede mængder er ukorrekte.

- Disse udsagn bør derfor efter min juridiske vurdering kunne mortificeres ved domstolene. Det vil sige, at de kan "erklæres døde og magtesløse."

- I hvert fald, hvis ikke ministeriet hurtigt retter for sig, tilføjer Hans Sønderby Christensen. Han agter at benytte sig af den nye viden om fejlagtige beskyldninger mod landbruget i foreningens igangværende sag mod staten baseret på international ret, navnlig på EU-retten.

Foreningen Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse er stiftet i 2019, og har over 200 medlemmer.