Abonnementsartikel

Maskinbladet indleder en serie om risikostyring i moderne landbrug, og de første råd kommer fra Poul Erik Jørgensen, vicedirektør i Nykredits Erhvervs- og landbrugssekretariat

Vær bevidst om alle de forskellige risici, der er forbundet med din bedrift og landbrugserhvervet, og tag aktivt stilling til risici, før problemerne opstår. Gør du ikke det, gambler du. Og med bedriften som indsats kan det blive en dyr fornøjelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Med dette råd indleder Poul Erik Jørgensen, vicedirektør i Nykredits Erhvervs- og landbrugssekretariat, en artikelserie i Maskinbladet om risikostyring i moderne landbrug.

Økonomisk forsikring

Faldende mælkepriser, stigende priser på foder, store udsving i renter og aktiekurser og risikoen for en dårlig høst.

Det at drive et moderne landbrug er forbundet med mange bekymringer og overvejelser om mulige risici, og den økonomiske krise, som for øjeblikket sætter dagsordenen i stort set alle brancher, har bestemt ikke gjort grundlaget for bekymringer mindre.

Netop derfor er det særligt aktuelt at sætte fokus på emnet risikostyring lige nu, mener Poul Erik Jørgensen, der er vicedirektør i Nykredits Erhvervs- og landbrugssekretariat.

- Alle har jo for længst erkendt, at en ejendom kan brænde, og derfor har de fleste en brandforsikring. På samme måde bør man også sikre sig selv og sin bedrift mod udsving i for eksempel priser, renter og aktiekurser, siger han og fortsætter:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Finanskrisen har virkelig gjort det synligt for alle, at det kan være livsnødvendigt at lave en grundig analyse af bedriften og aktivt tage stilling til, hvordan man vil forholde sig til de forskellige risici, der er forbundet med den.

Det skal føles godt i maven

Risiko kan defineres som usikkerhed om, hvad fremtiden vil bringe, og risikostyring skal derfor ses som et værktøj til effektivt at håndtere de usikkerheder som findes i forbindelse med det at eje et landbrug.

Der er forskellige måder at forholde sig til risiko på ? man kan undgå eller reducere den, eller man kan acceptere eller flytte den. Valget er forskelligt fra risiko til risiko ? og i sidste ende er det også et spørgsmål om personlighed.

- Det er meget forskelligt fra person til person, hvor stor risiko man er villig til at tage. Derfor kan jeg heller ikke sige konkret, hvilke risici man skal afdække hvordan. Men en god tommelfingerregel er, at man skal have det godt i maven med det, man laver, og at man skal have gjort sig bevidst, hvor ens grænser går, siger Poul Erik Jørgensen.

Strategien er vigtig

For at blive bevidst om egne grænser, og om, hvordan man vil forholde sig til de enkelte risici anbefaler Poul Erik Jørgensen, at landmanden sammen med en eller flere rådgivere kortlægger sin bedrift og derigennem forholder sig aktivt til de forskellige risici.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Alle investeringer indebærer jo en risiko. Det at begynde som landmand indeholder en risiko i sig selv. Det afgørende er derfor, hvordan man forholder sig til truslerne. Er man bevidst om dem, og har man en strategi på baggrund af en grundig analyse af driften og risici, eller træffer man valgene, efterhånden som problemerne opstår?, siger Poul Erik Jørgensen.

- Jeg kan kort ridse det sådan op: Der er ikke noget galt med at løbe en risiko, så længe du også kan tåle at tabe. Kan du ikke det, og løber du en risiko uden at have taget stilling til de mulige konsekvenser, er det derimod ren gambling - i yderste konsekvens med bedriften som indsats.