Vejle-Fredericia Landboforening havde mandag generalforsamling.

- Kravet om efterafgrøder er fuldstændig skævvredet. Med fremrykningen er der landmænd, som er pålagt mere end 100 % efterafgrøder. Det giver jo ingen mening. Vi har brug for, at flere indsatser med positiv effekt bliver anerkendt.

Sådan sagde formand Nis Hjort i sin beretning, da Vejle-Fredericia Landboforening holdt generalforsamling mandag den 9. marts på Munkebjerg Hotel i Vejle, skriver Vejle-Fredericia Landboforening i en pressemeddelelse. Her var næsten 100 af foreningens 240 medlemmer mødt op til en aften, som kom til handle om regulering af kvælstof og de udfordringer, der har været med kravet om ekstra efterafgrøder og etablering af minivådområder.

- Indsatserne på kvælstofområdet har trukket mange dårlige overskrifter og er kilde til meget frustration. Men det er fortsat sådan, at det er en vigtig opgave at reducere vores udledning af kvælstof til vandmiljøet, påpegede Nis Hjort.

Han opfordrede medlemmerne til at gå ind i de kollektive indsatser, som er effektive til at reducere udledningen af kvælstof til vandløbene.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Det er vigtigt, at vi fortsætter med at levere i forhold til både vådområder og minivådområder, der er effektive og ikke generer driften på samme måde, som efterafgrøderne gør. Der kommer også løbende flere virkemidler, som er nemmere at indpasse i både markplan og arrondering på ejendommen, understregede Nis Hjort.

Under debatten blev der spurgt ind til, om det er muligt at måle på, hvor kvælstoffet kommer fra.

- Vi har undersøgt, om det kunne være interessant for vores forening at gå ind, men det er for dyrt for os, forklarede Nis Hjort og fortsatte: Det her er rigtig svært. Noget af kvælstoffet kommer fra landbruget, noget kommer fra renseanlæg, og noget kommer fra minirenseanlæg. Det at måle på kvælstoffet løser bare ikke problemet. Vi kan ikke bevise, hvor det kommer fra.

Blandt de øvrige emner i beretningen kom Nis Hjort ind på drikkevand, rekruttering af unge til erhvervet, natur og biodiversitet.

Valg til bestyrelsen

På generalforsamlingen blev Nis Hjort genvalgt som formand for Vejle-Fredericia Landboforening.

Susanne Clemmensen blev valgt ind som nyt medlem af bestyrelsen. Hun afløser Jens Jørgen Erichsen, som takkede af efter mere end 30 år i bestyrelsen. Henrik Buhl og Rasmus Johansen blev genvalgt til bestyrelsen. Erik Faber Rasmussen afløser Knud Rasmussen som suppleant.