De usædvanlige mængder regn gennem vinteren har presset grundvandet højt op mange steder. Markerne er bløde, og gylletankene er godt fyldte.

Forhåbentlig synker vandet snart, så gyllen kan komme ud på markerne, men det høje grundvandsspejl kan visse steder indebære en vis risiko, når tankene skal tømmes. Risikoen opstår, hvis grundvandsspejlet ligger højere end gylleniveauet i tanken. Når vægten af gyllen forsvinder, vil presset fra det højtliggende grundvand kunne skade tanken.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det siger Flemming Hedegaard, der er teknikrådgiver og direktør for den rådgivende virksomhed Byggeri og Teknik.

- Så tænk jer nu om, inden I tømmer gylletanken. Husk at kigge ned i pejlebrønden, og husk at tjekke om drænet og pumpen virker, siger han.

Risikoen er til at tage og føle på. Det bekræfter Ole Knudsen, der er salgskonsulent hos Perstrup Beton Industri, der blandt andet fremstiller gyllebeholdere.

Tåler ikke vandtryk

- Bundpladen i en standardgyllebeholder kan som udgangspunkt ikke tåle vandtryk. Derfor er kravene ved etablering af nye gylletanke, at bunden af disse ikke placeres lavere end grundvandsspejlet, siger Ole Knudsen.

Bundpladen i en gylletank er 13-15 cm tyk afhængig af type og armering.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Man skal især holde øje med de ældre gyllebeholdere, hvoraf mange stikker to meter ned og to meter op. De kan godt skyde bunden, som man siger.

- Særlig opmærksom skal man være i de områder af landet, hvor grundvandet traditionelt står højt - som for eksempel i det vestlige Sønderjylland samt visse steder i det nordjyske og østlige Danmark, forklarer Ole Knudsen.

Hvis gyllekørslen ligger hos en maskinstation lyder et andet godt råd, at man husker at orientere traktorføreren om grundvandsstanden og beder ham om eventuelt at lade noget gylle være tilbage i beholderen.

Der kan tegnes en forsikring mod siveskader, men den dækker ikke alle udgifter i forbindelse med en skade. Dels er der selvrisikoen, dels er der udgifterne og besværet med at tømme og rengøre tanken, inden reparationen kan foretages.