Abonnementsartikel

Økologisk Landsforening har fokus på at opbygge et bedre økonomisk grundlag for sit virke til fremme af økologien. Desuden skal foreningen tranformeres fra faglig forening til interesseorganisation, sagde foreningens direktør i sin beretning på den årlige generalforsamling.

- Økologisk Landsforening er i disse år under forandring med fokus på at opbygge et bedre økonomisk grundlag for foreningens vigtige arbejde i økologiens tjeneste. Målet er langsigtet, og 2019 har båret præg af investeringer i transformationen.

Det sagde Helle Borup Friberg, der er direktør i Økologisk Landsforening, da hun i dag aflagde beretning på foreningens generalforsamling i Århus.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hun pointerede et ønske om, at Økologisk Landsforening ikke vil opfattet alenes som en landbrugsfaglig organisation, men være en interesseorganisation, der arbejder på tværs af værdikæden med bæredygtighed og grøn omstilling.

- Vi skal såleds bygge stærke samarbejder fra jord til bord. Derfor glæder jeg mig også over, at vi skal flytte til Agro Food Park i Skejby.

- Der har således været arbejdet med udvikling, implementering og evaluering af flere forretningsområder. Erfaringerne herfra er værdifulde og danner basis for de forretningsområder, der arbejdes videre med i 2020, sagde hun og påpegede, at der er foretaget en klar prioritering af de kritiske indsatsområder for foreningen i det kommende år.

Der skal skaffes flere medlemmer, og der budgetteres med en vækst. Rekrutteringen skal have fokus på nye landmands- og virksomhedmedlemmer, hvor der er det største potentiale.

- Målet er 60 nye virksomhedsmedlemmer og 175 nye landmands-medlemmer. Vi har i øjeblikket under 1000 medlemmer, og der er cirka 3500 økologiske landmænd i Danmark, så vi mener målet er realistisk, sagde Helle Borup Friberg.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Andre indsatsområder er salg af rådgivningstjenester, et tættere samarbejde med detailhandlen og rekruttering af flere personlige medlemsskaber. Økologisk Landsforening har i øjeblikket lige under 2000 personlige medlemmer, og der menes at være et større potentiale.

Fokus på verdensmål

Årets udviklingsproces har haft fokus på blandt andet at dække de fire af FNs verdensmål, der er valgt som fokus for strategiperioden, og som korresponderer med de økologiske grundprincipper: 6. Rent vand, 12. Ansvarligt forbrug og produktion, 13. Klima og 15. Livet på land.

- Dette valg koblet med et overordnet fokus på økologi og bæredygtighed præger projektporteføljen for 2020 og planlægges yderligere at manifestere sig i de kommende år, lød det fra Helle Borup Friberg.

Hun fremdrog også det EU-støttede forbrugerprojekt Ren Madglæde, der har løbet i tre år. Det sluttede i 2019 med en stor kampagne om rent grundvand.

- Kampagnen skabte opmærksomhed såvel som debat om økologiens indvirkning på grundvand, sagde Helle Borup Friberg og tilføjede:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- I oktober blev foreningens næste ambitiøse skridt for økologien præsenteret som "Økologi 3.0 - fra mærke til mærkesag". Hermed er grunden lagt til fremtidens arbejde med og udvikling af økologi.

Faldende omsætning

Omsætningen i foreningen er faldet gennem de seneste år, og siden 2017 udgør faldet 6,9 millioner kroner svarende til 9,9 procent. Udviklingen fra 2018 til 2019, der udgør et fald på 3,6 millioner kroner eller 5,5 procent, relaterer sig til reduktion i projektporteføljen.

Økologisk Landsforening har med 52 igangværende projekter gennemført en samlet projektportefølje i 2019 og dermed opnået et aktivitetstilskud på i alt 46,4 millioner kroner eller 74,4 procent af årets samlede indtægter på 62,3 millioner kroner.

De fem største projekter andrager 20,9 millioner kroner og dermed 46,1 procent af den samlede portefølje. Særligt ét projekt, Organic Campaign (Ren Madglæde), er betydeligt i omfang og udgør med sine 8,2 millioner kroner 18,0 procent af porteføljen i 2019.

Til sammenligning udgør de største ti projekter 29,3 millioner kroner svarende til 64,4 procent af aktivitetstilskuddet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Medarbejderantallet i Økologisk Landsforening har i 2019 gennemsnitligt været 50,5 ansatte, opgjort som årsværk efter ATP-metoden, hvilket er en reduktion på 2,0 medarbejdere i forhold til 2018.

De samlede personaleomkostninger udgør 28,2 millioner kroner, hvilket er en reduktion på 1,3 millioner kroner i forhold til 2018 eller 4,6 procent mindre.

Økologisk Landsforening noterer sig i 2019 for et resultat på minus 1,242 millioner kroner, hvorefter der nu er en egenkapital på 3,205 millioner kroner fra 4,4 millioner sidste år.

Vores soliditetsgrad er fladet fra 21 til18 procent, og det er okay, når man befinder sig i en investeringsperiode. Men den skal ikke ligge på dette lave niveau på længere sigt.