Med de nye EU-regler bliver der fastsat fælles rammer for økologisk hønnikeproduktion, og her er det lykkedes, stort set, at videreføre de regler der har været i Danmark i over 10 år.

Danmark har som et af de eneste lande i EU en produktion, hvor økologiske hønniker, har adgang til én kvadratmeter beplantede udearealer per hønnike. Kommissionen arbejdede i lang tid med forslag om to kvadratmeter udeareal høne, men endte med at følge de danske anbefalinger.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi er meget tilfredse med, at det stort set er alle de danske regler der videreføres for hønnikerher. Vi har en rigtig god hønnikeproduktion, som er tilpasset den ægproduktion hønnikerne skal over i, siger Jørgen Nyberg Larsen, sektorchef for Danske Æg og generalsektær for den europæiske fjerkræorganisation EEPTA og fortsætter:

- Økologiske høner skal have fire kvadratmeter udeareal per høne, men hønnikkerne er nybegyndere på udearealerne og skal her lære at bruge dem. De kræver derfor ikke så meget, og et krav om en fordobling af arealet ville alvorligt udfordre arronderingen hos de eksisterende producenter.

Der er dog stadig enkelte udfordringer med de nye regler, som Landbrug & Fødevarer arbejder på at få løst. Særligt er der uenighed om reglerne ved brug af parasitmidler, og om hvornår et æg må sælges som økologisk, hvis hønerne behandles mod orm. Her arbejder både EEPTA og Copa og Cogeca målrettet på en brugbar løsning inden 2021.