Abonnementsartikel

Københavns Universitet har ved en fejl ikke medtaget stående træer i opgørelsen af dødt ved i de danske skove.

I årene 2016-2018 er der fundet en fejl i datahåndteringen, som har medført en undervurdering af mængderne af dødt ved i skovene. Kun det døde ved på skovbunden blev regnet med ved overførslen af data, mens størstedelen af de stående døde træer ikke kom med i beregningerne, som er grundlaget for Skovstatistikken.

Det oplyser Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, der hører under Københavns Universitet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Mængden af dødt ved var beregnet til at være faldet til 3,4 kubikmeter pr. hektar skov, men det viser sig at være 6,1 kubikmeter pr. hektar, oplyser instituttet og tilføjer:

I stedet for et fald i mængderne af dødt ved som rapporteret for 2016-2018 har mængderne af dødt ved i skovene derfor fulgt samme svagt stigende tendens igennem de sidste 10 år, men er stadig på et forholdsvist lavt niveau.

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning vil som konsekvens af den nye beregning udgive en revideret udgave af Skovstatistik 2018.