Nu har Topdanmark offentliggjort erstatningspriserne for selskabets nye afgrødeforsikring, så landmændene kan se, hvor meget de kan få i erstatningspris for deres afgrøder.

Landmænd, der har købt Topdanmarks nye afgrødeforsikring, kan nu se, hvad de kan få i erstatningspris, hvis de oplever et udbyttetab i deres afgrøder ved høsten 2020.

- Hvis du som landmand har en afgrødeforsikring og ender med at tabe udbytte i høståret 2020, kan du nu se, med hvilken pris dine afgrøder vil blive erstattet. Vi ser jo, at rigtig mange landmænd allerede har haft tab til omsåning på grund af den meget regnfulde vintersæson, siger Lars Braune, underdirektør i landbrug og erhvervsafdelingen i Topdanmark.

Afgrødeforsikring

Topdanmarks afgrødeforsikring er den første af sin art i Danmark og blev lanceret i august 2019. Landmænd kan vælge at købe forsikringen inden oktober måned for den efterfølgende sæson. I marts måned året efter offentliggør Topdanmark erstatningspriserne for sæsonen, så landmanden dér kan se, hvad han kan få i erstatning, såfremt landmænd lider et udbyttetab.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Topdanmark vil gerne være med til at sikre landmændene en stabil indtægt uanset, at vejret de seneste år har givet flere landmænd store tab. Afgrødeforsikringen kan hjælpe med dette, siger Lars Braune.

Erstatningspriserne udregner Topdanmark ved at tage gennemsnittet af de seneste fem års afregningspriser på hver enkelt type afgrøde. Den laveste pris og den højeste pris fratrækkes. Erstatningsprisen beregnes derefter ud fra gennemsnittet af de tre resterende priser.

Erstatningspriserne offentliggøres hvert år, inden høsten begynder - senest 1. marts. Afgrødeforsikringen dækker desuden udgifter til omsåning, hvis du som landmænd har en forudgående aftale med Topdanmark. Læs mere om dette i vilkårene, som kan findes på Topdanmarks hjemmeside.