Lea Wermeling besøger i dag oversvømmede områder ved Odense og Svendborg. Kommuner, der er ramt af oversvømmelser, kan indsende forslag til miljøministeren med forslag til regeringens plan for klimatilpasning.

Den rekordstore mængde nedbør denne vinter har sat marker og bygninger under vand i store dele af Danmark. Regeringen vil i forbindelse med den kommende

klimatilpasningsplan gerne have erfaringerne fra den seneste tids oversvømmelser med i det videre arbejde.

- De seneste oversvømmelser rundt omkring i landet, er en tydelig påmindelse om konsekvenserne ved klimaforandringerne. Både efteråret og vinteren har været meget våd, og på landsplan er der aldrig kommet så meget regn i februar. Jeg har hørt fra mange kommuner over hele landet, og jeg har allerede mødtes med en række borgmestre om oversvømmelser. Men det er vigtigt, at vi får samlet kommunernes erfaringer med barrierer for klimatilpasning oven på den seneste tid. Derfor vil jeg mødes med KL og borgmestre, som er klimaramte, for at høre deres forslag, siger miljøminister Lea Wermelin.

Behov for nye værktøjer

Ansvaret for at håndtere oversvømmelser er i dag delt mellem grundejere og kommunen, mens staten har ansvar for lovgivningen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Danmark vil i fremtiden stå over for større udfordringer med voldsommere vejr og stigende vandstande. Det kræver nye værktøjer. Vi er i gang med grøn jordfordeling og pilotprojekter til forbedring af klimafølsomme vandløb. Og så ønsker regeringen at sætte arbejdet med en samlet national plan for klimatilpasning i gang, siger Lea Wermelin.