Den konstante nedbør giver blandt andet medlemmerne i Danske Maskinstationer og Entreprenører (DM&E) store problemer med arbejdet på de danske marker, og det er ikke en ny problematik, vi står overfor, skriver DM&E i en pressemeddelelse.

I 2015 opfordrede daværende miljø- og fødevareminister, Eva Kjer Hansen, kommunerne til at være deres ansvar bevidst, og afhjælpe de problemer der var med afvanding af især markerne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Denne opfordring var også startskuddet til arbejdet med en modernisering af den snart 40 år gamle vandløbslov.

Arbejdet er lavet - hvor er den politiske handling

Forarbejdet til udarbejdelsen af en ny vandløbslov er gjort. En ekspertgruppe har formuleret klare anbefalinger, der blev offentliggjort allerede i december 2017. Der er bred opbakning til disse anbefalinger. Vi i DM&E, Landbrug og Fødevarer samt Danmarks Naturfredningsforening bakker op om anbefalingerne. Men her to år efter står vi stadig uden en ny vandløbslov.

- Det er ikke et fremtidsproblem, vi står med - det er nu, der er problemer. Mange af vores vandløb skal kunne føre dobbelt så meget vand målt i forhold til, hvad de har gjort tidligere. Så det er på tide, at politikerne kommer på banen og får vedtaget en lovgivning, hvor også klimatilpasning er en del af arbejdet med vores vandløb, siger Søren Ulrik Sørensen, formand i DM&E.

Store konsekvenser for land og by

Vandløb er en del af vores infrastruktur, og der hvor der er behov, skal de selvfølgelig vedligeholdes og moderniseres, så de kan leve op til deres funktion både med hensyn til miljø og afvanding. Marker, der står under vand, fordi de ikke kan afvandes, har store økonomiske konsekvenser og medfører mange problemer. Afgrøder går til, jordarbejde må opgives eller forsinkes, dårlig udnyttelse af næringsstoffer, lavere udbytte, vanskelig høst, strukturskader, ja listen er lang. Ligeledes siger det sig selv, at når dele af vores byer oversvømmes, har det økonomiske konsekvenser for de berørte. Vi har altså brug for en mere effektiv - men også miljørigtig - afvanding., skriver DM&E i pressemeddelelsen.

DM&E ønsker klimasikring af danske vandløb med intelligent vedligehold, vandløb med dobbeltprofiler, omfartsvandløb, oprensning til gældende regulativ og fjernelse af fysiske spærringer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi ønsker helhedsplaner, hvor kommunerne er forpligtigede til at samarbejde, så vi kan få fremtidssikret de mange tusind kilometer vandløb, vi har i Danmark, udtaler Søren Ulrik Sørensen.

Så kære politikere: Forarbejdet er lavet, og der er opbakning til eksperternes anbefalinger. Der er et stort behov for handling - det er altså en win-win situation at få en ny vandløbslov vedtaget. DM&E håber, at alvoren erkendes, og gerne inden politikere og embedsmænd får vand ind i deres egne boliger.