Fra februar sætter landmænd i hele landet for alvor gang i arbejdet med at udbringe flydende husdyrgødning på markerne, og så er det afgørende at være opmærksom på de risici, der er forbundet med arbejde i nærheden af gødningen, skriver Topdanmark i en pressemeddelelse. Den flydende husdyrgødnings høje koncentration af svovlbrinte kan nemlig betyde, at blot to indåndinger fører til bevidstløshed og lammet åndedræt.

- Vi kan desværre observere en stigning i antal ulykker ved arbejdet med gylle. Problemerne opstår i høj grad, når man forstyrrer stillestående gylle ved for eksempel at røre, skovle eller pumpe. Der ligger nemlig typisk et flydelag ovenpå gyllen, og når det bliver brudt, så frigives gassen, siger landbrugschef i Topdanmark, Preben Rasmussen og fortæller, at gassen kan lamme lugtesansen, og at man derfor ikke kan benytte næsen som alarm på de sundhedsskadelige situationer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Mistede førligheden

I værste fald kan gylleforgiftning have dødelige konsekvenser.

- De værste ulykker sker typisk, hvis landmanden går ned i en fortank til gylletanken. Dernede kan ilten være helt væk og svovlbrinten kan ligge som et tykt tæppe. Indenfor bare det sidste år er der dog også sket meget alvorlige ulykker med svovlbrinteforgiftning inde i stalde, siger Helle Domino, som er arbejdsmiljøchef i Seges.

I marts 2019 oplevede en landmand en slem gylleforgiftning, som kostede ham førligheden. Og i 2018 var der en dødsulykke efter en svovlbrinteforgiftning.

- Eksemplerne er desværre ikke enestående, og det er ikke kun nede i tankene eller i de lukkede stalde, at ulykkerne finder sted. Der er også flere eksempler på landmænd, som ude i det fri, har fået forgiftninger. I nogle tilfælde er det også gået ud over personer, der ikke har været involveret i arbejdet, men som blot har været forbipasserende, naboer eller lignende, siger Preben Rasmussen.

Øget fokus på gylleforgiftning

Efter at der i 2019 skete flere ulykker, som kredser om gylleforgiftning, har Seges sat yderligere fokus på problemet., skriver Topdanmark i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi har altid vidst, at gylleforgiftning er en alvorlig sag, men sidst vi havde meget fokus på det, var i 2014. Derfor har vi netop lavet en kampagne på facebook/agrisafety, en video og forskelligt informationsmateriale, som belyser problemerne igen. Og så gør både vi og lokale arbejdsmiljøkonsulenter meget ud af at tale om gyllerisici med alle landmænd, når vi er på besøg i forbindelse med sikkerhedsrunderinger, APV-udarbejdelser og rådgivning, siger Helle Domino og fortsætter:

- Vi oplever, at det er kommet bag på mange landmænd, at gyllearbejde er så risikofyldt, som det er. Der er mange landmænd derude, som har arbejdet med gylle i årevis, hvor der ikke er sket nogle ulykker, siger Helle Domino, og tydeliggør, at man skal være yderst opmærksom på både svine- og kvægbedrifter.

Arbejdsgiver har et ansvar

Som arbejdsgiver er man ansvarlig for at ens medarbejdere og det arbejdsmiljø, de arbejder i samt arbejdets tilrettelæggelse, og det er arbejdsgiverens ansvar at instruere sine medarbejdere i, hvordan man arbejder med og omgås gylle. Derfor er det vigtigt, at alle er instruerede i, hvordan man håndterer gylle og er opmærksomme på risici, forklarer Preben Rasmussen

Derudover er det en god idé som arbejdsgiver at investere i gyllegasalarmer til alle medarbejdere, da de kan være livredende, hvis de bliver anvendt korrekt.