- Det som vi ser på i øjeblikket, er, om der kan opnås en aftale om en forhøjelse af slagtepræmien med 65 mio. kr. fra ansøgningsåret 2021 med henblik på, at vi kan få en godkendelse heraf af EUKommissionen, siger fødevareminister Mogens Jensen.

- Lad mig berøre et godt gammeldags træls problem, som jeg ved interesserer mange af jer; nemlig betalingsrettighederne.

- Jeg kan kun beklage den fejl, der er sket i Landbrugsstyrelsen vedrørende justeringen af betalingsrettighedernes værdi. Jeg ved, det har stor indflydelse for økonomien flere steder, sagde fødevareminsiter Mogensen Jensen, da han i dag talte ved kvægkongressen i Herning.

E fortolkningsfejl

- Fejlen skyldes en fortolkningsfejl, og Danmark skal efterleve EU's regler og retningslinjer. Anderledes kan det ikke være.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Når det så falder sammen med en situation, hvor der er udfordringer for kvægbedrifterne kan det blive svært. Sidste år var der en stigning i eksporten af spædekalve på næsten 10.000 stk. Det er en stigning på mere end 25 procent. Derfor er der set på, hvad der kunne gøres for at bedre situationen i kalvesektoren.

- Det, som vi ser på i øjeblikket, er, om der kan opnås en aftale om en forhøjelse af slagtepræmien med 65 mio. kr. fra ansøgningsåret 2021 med henblik på, at vi kan få en godkendelse heraf af EUKommissionen.

- Det er ikke noget løfte. For det kræver dels politisk opbakning. Og dels en godkendelse af EU-Kommissionen.

- Men det er et løfte om at arbejde for det. Det har I mit ord på, lød det fra Mogens Jensen.