Landbrug og Fødevarer gør opmærksom på, at der sendes for mange rødsygeramte grise til slagtning. Sygdommen er svær at se og kan udvikle sig inden for 24 timer.

Rødsyge hos grise ses normalt kun sporadisk på slagterierne, men ind i mellem ses der stigninger i antallet af grise, der kasseres af slagterierne som følge af rødsyge.

Det oplyser Landbrug og Fødevarer. Rødsyge kan opstå hurtigt. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på røde hævelser eller feber hos grisene, inden de leveres til slagteriet.

Der kan komme røde hævelser på 24 timer, og sygdommen kan nå at udvikle i det korte tidsrum, der går fra grisen udleveres til den slagtes.

Kan være svær at se

Rødsygen kan i nogle tilfælde være svær at se med det blotte øje, men den ses som røde hævelser eller feber.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Hos grise med akut rødsyge vil der altid være feber, og der kan som følgesygdomme opstå ledbetændelse eller hjerteklapbetændelse.

Landbrug og Fødevarer pointerer, at en gris med feber ikke må sendes til slagteri, men skal behandles med antibiotika, til den har overvundet sygdommen, og tilbageholdelsesstiden er overholdt.

I de fleste besætninger vil en so-vaccination mod rødsyge være nok til at undgå sygdommen, men en vaccination holder ikke helt til slagtning, og det kan derfor være nødvendigt at supplere med vaccination af grisene. Har man problemer med udbrud af rødsyge, bør man tage fat i sin dyrlæge.

Læs mere om rødsyge i Hyo.