Ny type sensor kan kortlægge markens indhold af ler og humus. Firmaet GPS Agro inviterer til møder i marts for at vise, hvad sensoren kan bruges til.

En ny type jordbundssensor - kaldet iScan'er - kan i følge firmaet GPS Agro kortlægge jordbundens ler- og humusindhold i én arbejdsgang.

Sensoren er blevet testet på 12 forskellige marker rundt om i Danmark, og disse resultater vil blive præsenteret ved fem vejkantsmøder følgende steder:

Bøgelunde (Sydvestsjælland) mandag den 9. marts.

Kastelev (Sydsjælland) og Neble (Møn) tirsdag den 10. marts.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Horneland (v. Faaborg) og Tørring (Midtjylland) onsdag den 11. marts.

Projektet er støttet med penge fra Miljø- og Fødevareministeriets GUDP, der står for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram.

I følge GPS Agro er der mange landmænd, som ikke i detaljer kender markens indhold af humus, fordi en præcis og detaljeret kortlægning - i følge firmaet - vil kræve mange omkostningstunge jordprøver og humusanalyser i laboratoriet.

Den nye jordbundssensor - iScan'er - skulle kunne råde bod på dette.

GPS Agro mener, at sensoren er interessant og aktuel i en tid, hvor der er fokus på landbrugsjordens humusindhold, der jo har betydning for jordbundens evne til at lagre kulstof og holde på vand og næringsstoffer.

Ved de fem møder, hvortil der kræves tilmelding, vil GPS Agro fortælle, hvordan jordbundssensoren virker, og det vil blive diskuteret, hvad man kan bruge resultaterne til i forhold til præcisionsjordbrug og klima-aftryk.