Abonnementsartikel

Med højere mælkeydelse og merindtjening som målsætninger lancerer S.A.B. A.m.b.A. Landbrugets Andel et nyt kvægfoder – S.A.B.-ko Amino - indeholdende produktet MetaSmart, som er et vombeskyttet methionin.

S.A.B., som årligt producerer godt 300.000 ton færdigfoder til landbruget, fremhæver blandt andet højere drægtighedsprocent, forøget mælkeprotein, forøget mælkeydelse og stimuleret leverfunktion og bedre energiudnyttelse i tidlig laktation som væsentlige fordele ved kvægfoder tilsat methionin.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi har igennem det seneste år studeret forsøg og cases for MetaSmart, og vi mener, at vi nu har fundet et methionin-produkt, vi kan bruge i vort kvægfoder.

- Internationale forsøg og beregninger fra landskontoret for kvæg viser en klar økonomisk gevinst for landmanden ved øget protein- og mælkeydelse, siger Torben Usbeck, produktchef hos S.A.B., der er klar til at producere og levere produktet fra uge 7.