Formand for Landbrug & Fødevarers sektor Kvæg, Christian Lund, mener det er ærgerligt ikke at opnå den bedst mulige afregning gennem høj mælkekvalitet

- For rigtigt mange mælkeproducenter er der penge at hente direkte ind på bundlinjen ved at forbedre mælkekvaliteten. Derfor har vi i Kvægs bestyrelse besluttet at sætte ekstra fokus på bedre mælkekvalitet, siger Christian Lund.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi skal væk fra at tro, at rådgivning om mælkekvalitet kun er nødvendig, når der er noget galt. Intet kunne være mere forkert, for hvis man er proaktiv på gården og får alle sine med-arbejdere med ombord, er der penge at hente, også selvom mælkekvaliteten allerede ser fin ud, siger Christian Lund.

rich-media-2
Formand for Landbrug & Fødevarers sektor Kvæg, Christian Lund vil sætte fokus på mælkekvaliten. Arkivfoto: Rasmus Dalsgaard.

Fokus på rådgivning

Kvægbestyrelsens ønske er baggrunden for, at Seges nu skruer op for rådgivning om mæl-kekvalitet direkte til landmanden. Det siger Bent Nielsen, afdelingschef for Veterinær- og kvali-tetsforhold i Seges.

- Den gode nyhed er, at der er hjælp at hente, så kvalitetsafregningen kan blive højere.

Seges har mange års erfaring med at hjælpe mælkeproducenter landet over, når der opstår problemer med kvaliteten, og den viden, kvalitetsrådgiverne ligger inde med, skal nu endnu mere i spil. Derfor starter SEGES kampagnen ?God mælk og bedre bundlinje?, som skal få mælkeproducenter til at fokusere på mælkekvaliteten som en vej til at forbedre indtjeningen.

- Den enkelte mælkeproducent skal få øjnene op for, at der kan være mere at hente på kvali-tetstillæg ved at få rådgivning målrettet netop mælkekvalitet. Det kan selvfølgelig handle om at få løst akutte udfordringer, men i endnu højere grad handler det om at være proaktiv - sammen med kvalitetsrådgiveren - og derved sikre så højt et niveau i dagligdagen som muligt. Det kan jo give flere penge direkte på bundlinjen. Hvorfor ikke samle dem op? spørger Bent Nielsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Tag et kig på din seneste afregning fra mejeriet. Er du tilfreds? Får du det højst mulige kvali-tetstillæg for din mælk, eller er der nedgang i mælkeafregningen? Der er ingen skam i at bede om rådgivning fra eksperter, men det er da en skam ikke at opnå det bedst mulige resultat, siger Bent Nielsen.

Viden og praktisk erfaring

Seges råder over et team af uvildige rådgivere, der rykker ud til hele landets malkekvægs-besætninger og give rådgivning og værktøjer til, hvordan mælkens kvalitet kan forbedres. De har mange års praktisk erfaring, og de ser ikke kun på én faktor, som for eksempel malkean-lægget, men på alle områder, som kan have betydning for kvaliteten - herunder teknik, sundhed og ledelse.

- Med udgangspunkt i den enkelte bedrift og landmandens ønske om at gøre det endnu bed-re og få det sidste med, finder rådgiveren potentialerne og giver konkrete råd og værktøjer. Vi forklarer og demonstrerer - og vi følger op, så vi sikrer, at resultaterne følger med, siger Bent Nielsen.

Opgaverne løses i tæt samarbejde med den praktiserende dyrlæge, kvægbrugskonsulent, leverandørerne af malkeudstyr og mejerierne ? og Seges' rådgiveren tager gerne tovholder-funktionen.

Det er let at booke en rådgiver. Det gøres på seges.dk/maelkekvalitet, hvor du også kan fin-de flere informationer.