Danmark er et af de førende lande i verden, når det handler om fødevarer og bioressourcer. Dette er også grunden til, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har udpeget området som en national styrkeposition.

- For yderligere at styrke den videnbaserede innovation og vidensamarbejdet omkring styrkepositionen fødevarer og bioressourcer, vil kompetencer og ressourcer nu blive samlet på tværs af fire hidtidige klyngeorganisationer i en forening. Den nye forening skal forenkle dagligdagen for eksisterende og spirende virksomheder i hele landet, når de søger inspiration, netværk, bistand og finansiering til deres videnbaserede innovationsprocesser, siger Anders M. Klöcker, erhvervspolitisk områdedirektør i Landbrug & Fødevarer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hver sin styrke

Food & Bio Cluster Denmark etableres med udgangspunkt i organisationerne Agro Business Park, Danish Food Cluster, Nordjysk FødevareErhverv og Videncenter For Fødevareudvikling. De fire organisationer etablerer i fællesskab foreningen Food & Bio Cluster Denmark, hvori medlemsvirksomheder på demokratisk vis vil have den dominerende stemme. Landbrug & Fødevarer og DI Fødevarer har i fællesskab, og med bistand fra Cluster Excellence Denmark, koordineret processen mellem de fire fusionerende organisationer, skriver Food & Bio Cluster Denmark i en pressemeddelelse.

- Med Food & Bio Cluster Denmark bliver der adgang til second-to-none kompetencer inden for både videnbaseret innovationssamarbejde, inkubationsmiljøer og hjælp til risikovillig kapital. Hver af de hidtidige fire organisationer råder således over hver sine styrker, som samlet i en og samme organisation, og i tæt samarbejde med vidensinstitutioner, virksomheder, den offentlige sektor og andre aktører, vil sikre et både meget bredt og dybt tilbud til sektorens mange virksomheder, siger Leif Nielsen, branchedirektør i DI Fødevarer.

- Som repræsentanter for det danske fødevareerhvervs samlede interessevaretagelse har det for DI Fødevarer og Landbrug & Fødevarer været naturligt at koordinere processen, også med henblik på at sikre det rette samspil med en bred vifte af øvrige og væsentlige tilbud og services til vores medlemsvirksomheder, siger Anders M. Klöcker.

- Det er samtidig en stor styrke, at der er fuld opbakning til den nye organisation fra de for klyngen helt centrale videninstitutioner; Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet og, på vegne af de godkendte teknologiske serviceinstitutter, Teknologisk Institut, siger Leif Nielsen.

Fusion til godkendelse

Alle berørte medarbejdere såvel som ejere/medlemmer af de fire fusionerende organisationer er blevet orienteret tidligere i dag. I de kommende måneder vil bestyrelserne i de fire organisationer fremlægge fusionen til godkendelse, så den formelle etablering af Food & Bio Cluster Denmark kan finde sted i det tidlige forår 2020.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Organisationen tegnes af interim direktør Lars Visbech Sørensen og en interim bestyrelse bestående af; Anders M. Klöcker, erhvervspolitisk områdedirektør i Landbrug & Fødevarer, Leif Nielsen, branchedirektør i DI Fødevarer, Esben Laulund, formand for Danish Food Cluster, Ditte F. Nielsen, formand for Nordjysk FødevareErhverv, Bent Claudi Lassen, formand for Videncenter For Fødevareudvikling, Kurt Nielsen, prodekan Aarhus Universitet og Erik Bisgaard, prodekan, Københavns Universitet.