En ejerskifteanalyse fra Seges viser tydeligt, at andelen af landmænd i alderen 66-99 år er fortsat stigende til 32,4 procent i 2018, når det gælder både personligt ejede virksomheder, I/S og selskaber.

Økonomer i Seges har opgjort gennemsnitsalderen i erhvervet fra 2014 og frem til regnskabsåret 2018. Tallene taler sit tydelige sprog. Antallet af landmænd over 65 år er markant. Antallet af landmænd mellem 66-99 år er steget fra 27,1 procent i 2014 til 32,4 procent i 2018.

Siden finanskrisen har landbruget haft et efterslæb i forhold til ejer- og generationsskifter, som har betydet en stigende gennemsnitsalder for landbrugets ejerledere. Opgørelserne viser, at 32,4 procent af alle landbrug - både såkaldte small business-landbrug, med en årlig omsætning under to millioner kroner, og større virksomheds- og produktionslandbrug med en omsætning på over to millioner kroner, har ejerledere over 66 år. Tallene viser især, at udfordring med høj alder er koncentreret i small business-landbrug, som består af cirka 24.000 virksomheder. Heraf har cirka 8.700 landbrugsvirksomheder en ejerleder på mindst 66 år.

rich-media-1
Tabellen viser udviklingen i ejerledernes alder. Tallene bygger på 28.829 personligt ejede virksomheder, I/S og selskaber. Illustration fra Seges.

Savner de unge

Tallene viser, at landbruget fortsat savner unge ejerledere. Færre end fem procent er under 35 år. Ivan Damgaard og Rasmus Berg, begge Seges, har med udgangspunkt i regnskabsprogrammet Ø90-data, analyseret ejerskifte-udfordringerne i de danske landbrugsvirksomheder i projektet "Nye Kræfter".

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Den overordnede konsekvens af de manglende ejer- og generationsskifter er, at landbruget ikke får tilstrækkeligt med nye unge landmænd ind som ejerledere, og at landbruget generelt ser et kraftigt fald i andelen af unge ejerledere, siger Ivan Damgaard, chefkonsulent, kompetencer & Vækst, Seges.

- Unge har ofte en større tilbøjelighed til at investere i ny og mere effektiv teknologi. Der sker typisk i forbindelse medejerskiftet, i etableringsfasen eller under opbygningen af virksomheden. For få unge ejerledere risikerer derfor at hæmme udviklingen af dansk landbrugskonkurrenceevne, siger Ivan Damgaard.

Økonomerne i Seges har opgjort landbrugene i tre forskellige grupper afhængig af nettoomsætning. I grupperne produktionslandbrug med en nettoomsætning mellem to og fem millioner, og i gruppen virksomhedslandbrug med en nettoomsætning på over fem millioner kroner, ser aldersfordelingen noget anderledes ud. De to grupper indeholder i alt cirka 8.500 virksomheder. I disse to grupper er andelen af ældre over 66 år kun 8,5 procent.

rich-media-2
Tabellen viser gennemsnitsalderen på ejerlederen i virksomheder over og under to millioner kroner. Data er fra 28.829 personligt ejede virksomheder, I/S og selskaber. Illustration fra Seges.

Aldersgennemsnit stiger

Generelt viser aldersopgørelsen, at andelen af landmænd under 40 år er faldet drastisk de sidste mange år. Andelen af landmænd mellem 15-35 år er fortsat meget lav, samtidig stiger andelen af landmænd med en alder mellem 66-99 år væsentligt. Landmænd i virksomheder med en årlig omsætning på mindre end to millioner kroner har siden 2013 i gennemsnit været cirka otte år ældre.

- Går vi tilbage til 2013 var ejerlederen på et stort landbrug i gennemsnit 50,1 år. I 2018 var gennemsnitsalderen steget til 53,3 år, så også her bliver de ældre og ældre. Og da vi ved, at det kan tage over ti år at planlægge og gennemføre et ejerskifte, kan jeg kun opfordre til, at man tidligt begynder at gøre sig de nødvendige forberedelser, siger Rasmus Berg, konsulent, kompetencer & vækst, Seges.