29-årig arkitekt udvikler 195.000 bæredygtige kvadratmeter til den amerikanske storby

Han er 29 år, han er fra Ringkøbing, og han er i bogstavelig forstand på toppen i den amerikanske storby Boston. Arkitekten Christian Bay-Jørgensen røg på forsider verden over i foråret, da han foreslog at omdanne det nedrivningstruede Hollywood-skilt i Los Angeles til et luksushotel. Nu er han aktuel med et spektakulært og bæredygtigt bolig og kontorbyggeri på havnen i Boston i staten Massachusetts.

Faktisk er Christian Bay-Jørgensen klar med 195.000 kvadratmeter bæredygtigt byggeri, som indgår i planerne om en ny, grøn Boston-bydel med navnet South Boston.

Boston anno 2010 er en spændende og varieret by med grønne områder, moderne skyskrabere og hyggelige byområder med skrånende veje og byhuse i det traditionsrige Beacon Hill kvarter. Ifølge Christian Bay-Jørgensen er det vigtigt at holde fast i denne diversitet i udviklingen af den nye bydel South Boston, så man ikke ender med et trist og ensformigt bymiljø domineret af firkantede kasser, som man ofte ser i amerikanske storbyer. Og det er præcis, hvad han stiler efter at bidrage til med Boston Fusion.

Landskab i 17 etager

- Vi har udformet byggeriet som et bakket landskab i 17 etager, hvor de tre øverste er penthouselejligheder, som er bygget ud i selve tagfladen. Under boligerne er der blandt andet kontorer, cafeer, forretninger og åbne, grønne pladser, foruden skrånende stier, der snor sig fra gadeplan til tag. Ideen er at skabe en intim forstadsidyl inde i selve byggeriet og på den måde udvikle en helt ny version af det gode liv i et etagebyggeri, forklarer den unge arkitekt.

- Forestil dig at gå ud i din private have på 17. etage en tidlig morgen og nyde synet af den opgående sol, der spejler sig i skylinen og havnens vand. Når du forlader lejligheden, er du straks en del af byens flow. Du træder direkte ud i et rart og levende miljø, hvor du føler dig tryg og godt tilpas, siger Christian Bay-Jørgensen med begejstring i stemmen.

Bæredygtighed fra A til Z

Han understreger, at hvor inspirationen fra Beacon Hill repræsenterer den sociale bæredygtighed, så trækker projektet også arkitektoniske tråde til de moderne kontorbygninger i Bostons finanskvarter, som repræsenterer den økonomiske bæredygtighed i Boston Fusion. Businessdelen med udlejning af kontorer mv. skal medvirke til, at både investorer og bygherrer tjener gode penge. Samtidig repræsenterer de integrerede Eco Activ-miljøløsninger fra Icopal den energimæssige bæredygtighed. 

- Vi kombinerer de forskellige elementer til en over 450 meter lang superbygning på i alt 195.000 kvadratmeter. Det er Bay Arch?s bud på et på alle måder bæredygtigt byggeri. Både socialt, økonomisk og energimæssigt, siger Christian Bay-Jørgensen.   

Projektet er et af de første i verden, hvor tagfladen aktiveres ved både at integrere tagterrasser og grønne tage, samtidig med at man skaber et særdeles aktivt tag, der på én gang genererer penge til investorerne og gavner det omgivende miljø. 

Taget skal bruges

- Det er helt almindeligt, at tagflader ligger uudnyttede hen. Men det er uhensigtsmæssigt i en tid, hvor konsekvenserne af klimaforandringerne truer, og der er brug for, at vi alle sammen sparer på energien og understøtter en bæredygtig udvikling, siger Christian Bay-Jørgensen.

Netop Boston er valgt som location for byggeriet, fordi der i byen er et stort ønske om at bekæmpe de lokale miljøproblemer, og fordi klimaet er sammenligneligt med det nordeuropæiske. Derfor vil erfaringerne fra Boston kunne overføres direkte til lignende byggerier i Danmark og omegn.    

Christian Bay-Jørgensen har i Boston Fusion valgt at integrere en række nyudviklede miljøteknologier til den femte facade, som er udviklet af Icopal. Det drejer sig om henholdsvis luftrensende tagpap, et varmeproducerede tag, en tagløsning med integrerede solceller, der producerer strøm, og et grønt tag, der, udover at være en fryd for øjet, aflaster byens kloaksystem og binder forureningspartikler fra det omgivende miljø.

Taget aktiveres

De fire produkter er en del af det nye Icopal Eco Activ koncept, der består af miljø- og energivenlige løsninger, som er integreret i taget for ikke at påvirke bygningsæstetikken og for at give maksimal holdbarhed.

- Det åbner for en bæredygtig aktivering af taget, som på den ene side har meget store miljø- og sundhedsmæssige fordele og på den anden side bidrager med produktion af el og varme til byggeriet. På den måde understøtter Eco Activ både en bæredygtig livsstil og den samlede økonomi i projektet. Det er en fremsynet og ansvarlig måde at bygge på, vurderer Christian Bay-Jørgensen.

Hos Icopal Danmark glæder anvendelsesteknisk chef Bjarne Pedersen sig naturligvis over, at Christian Bay-Jørgensen har valgt at udvikle et bæredygtigt byggeri, som gør brug af netop Icopals miljøvenlige tagprodukter.

- Vores beregninger viser, at solcelleløsningen, som integreres i taget i dette projekt, vil generere omkring 110 MWh CO2-neutral strøm årligt. Det grønne IcoMoss-tag lagt på de cirka 4000 kvadratmeter tag absorberer omkring 1300 kubikmeter vand årligt. Den cirka 4600 kvadratmeter store Noxite-tagdækning vil nedbryde kvælstofilter fra trafikkens udstødning svarende til i omegnen af 140.000 kørte km pr. år.

Endelig producerer det cirka 4600 kvadratmeter store Energitag, som integreres i tagfladerne, over 1550 MWh varme pr. år ved brug af 700 MWh strøm. Det betyder, at tagets totale energiproduktion bliver cirka 1660 MWh pr. år. Det svarer til elforbruget i godt 400 danske husstande. Herfra skal dog fratrækkes den strøm, der er brugt til Energitagets varmepumpe, og den reelle besparelse svarer derefter til elforbruget i godt 250 husstande, forklarer Bjarne Pedersen.