Abonnementsartikel

I 2008 blev fusionsgevinsterne taget hjem, og betydelige omkostningsbesparelser blev gennemført

2008 blev ifølge ledelsen i Danish Agro atter et meget positivt år for koncernen.

På salgssiden lykkedes det at holde sammen på forretningen, og virksomheden nåede en koncernomsætning på 3,467 milliarder kroner imod 2,867 milliarder kroner i 2007. Omsætningen steg således 600 millioner kroner, hvilket svarer til en vækst på 21procent.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Koncernens driftsresultat før afskrivninger blev 179,1 millioner kroner imod 126 millioner kroner i 2007, hvilket er en forbedring på kr. 53,1 millioner kroner.Koncernens resultat før skat blev 76,1 millioner kroner imod 36,6 millioner kroner året før.

- Det er en meget tilfredsstillende udvikling i en periode, hvor der er store markedsmæssige udfordringer i branchen, hedder det i selskabets kommentar til regnskabet.

Efter skat blev koncernresultatet 71,7 millioner kroner imod 31,1 millioner kroner i 2007.Selskabets egenkapital er i årets løb øget fra 458 millioner kroner til 525 millioner kroner, hvilket selskabet betegner som meget tilfredsstillende.

Synergier ved fusioner

Danish Agro er skabt ved fusioner mellem ØA, SAG, Roskilde Andel og KOF Agro med tilhørende datterselskaber, og i den forbindelse budgetterede Danish Agro med årlige rationaliseringsgevinster på mellem 40 og 50 millioner kroner.

- Det har vist sig, at Danish Agro her var for pessimistiske, idet virksomheden har opnået samlede driftsbesparelser i niveauet 70 millioner kroner, hedder det i en pressemeddelelse fra Danish Agro.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Organisationen har således året igennem arbejdet hårdt på at skære unødige omkostninger af og trimme den nye virksomhed.

Danish Agro har sammen med en række øvrige lokalforeninger i DLA betydelige investeringer i associerede selskaber i ind- og udland. Disse selskaber har ifølge Danish Agro klaret sig godt i 2008 og har udviklet sig positivt såvel strategisk som økonomisk.

Tilfreds formand

Formand for Danish Agro, gårdejer Jørgen H. Mikkelsen er tilfreds med udviklingen.

- I Danish Agro glæder vi os over, at vi som et produkt af fusionerne har fået skabt en større og stærkere enhed til at håndtere de løbende udfordringer og være en god og effektiv partner til dansk landbrug. I en svær tid som denne er det vigtigt med et godt afsæt til nye udfordringer. Det føler vi, at vi har fået skabt med resultatet i 2008, siger han.Og den administrerende direktør, Chr. Junker er på linje med formanden.

- Året 2008 har budt på store udfordringer. Vi kan glæde os over, at vore handelsmæssige dispositioner er lykkedes godt, hvilket ikke mindst skyldes en meget afklaret holdning til risikoafdækning. Vore budgetter er nået til den gode side, effektiviseringerne bærer frugt, og vore strategiske tiltag virker efter hensigten. Et rekordresultat samlet set hos vore associerede selskaber har vist, at strategien her er rigtig. Stort set alle de associerede selskaber har performet over budget. 2009 vil blive et meget udfordrende år for vor virksomhed, men vi føler, at vi har et godt afsæt til at møde disse nye udfordringer, siger han.