Abonnementsartikel

Ny tal fra L&F viser at eksporten af fjerkrækød er vokset med 166,7 millioner kroner i de første ni måneder i 2019 - svarende til 7,5 procent i forhold til året før.

De seneste tal over eksporten af fjerkrækød viser ny rekord. Priserne på fjerkrækød stiger i øjeblikket blandt andet som følge af afrikansk svinepest (ASF), der har sænket den globale produktion af grisekød markant. Det har medført øget efterspørgsel efter andre kødtyper, heriblandt især fjerkrækød, skriver L&F i en pressemeddelelse.

- Eksporten af fjerkrækød er vokset med 166,7 millioner kroner i første ni måneder af 2019 i sammenligning med samme periode i 2018.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Eksporten af fjerkrækød til Øst- og Sydøstasien er steget med 58 millioner kroner svarende til en stigning på 60 procent. Eksporten er især steget til Sydkorea og Hong Kong.

Den samlede danske eksport af fjerkrækød var på 2.477 millioner kroner i årets første ni måneder. Det er en stigning på 7,5 procent i forhold til samme periode sidste år. Dermed er eksporten på det højeste niveau nogensinde i de første ni måneder af året. Den positive udvikling i eksporten af fjerkrækød har været drevet af både bedre priser og højere eksporterede mængde ift. 2018 (jan-sep).

Vækst i Asien og EU

EU-lande aftog mere end 84 procent (2.066 milloner kroner) af den danske eksport af fjerkræ i jan-sep 2019. Øst- og Sydøstasien og Afrika aftog henholdsvis seks procent (155 millioner kroner) og fem procent (132 millioner kroner) af den samlede eksport af fjerkrækød.

Den største fremgang i årets første ni måneder ses i eksporten til EU, som siden samme periode sidste år steget med 132 millioner kroner (+ 6,8 procent).

Derudover er eksporten af fjerkrækød til Øst- og Sydøstasien steget med 58 millioner kronersvarende til en stigning på 60 procent. Eksport af fjerkrækød er især steget til Sydkorea og Hong Kong (+50 millioner kroner). Den positive udvikling i eksporten af fjerkræ hertil er drevet af øget mængder, men især af bedre priser. Priserne på fjerkrækød stiger i øjeblikket blandt andet som følge af ASF, der har sænket den globale produktion af grisekød markant. Det har medført øget efterspørgsel efter andre kødtyper, heriblandt især fjerkrækød.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Stigning i eksport

Forbruget af fjerkrækød i EU forventes at stige med 5,3 procent frem mod 2030. Derudover forventes eksporten af fjerkrækød til lande udenfor EU at stige med 7,2 procent frem mod 2030. Det viser den nyeste prognose i "EU agricultural outlook 2019-30" fra EU-kommissionen.

Under antagelse af at den danske eksport af fjerkræ følger denne udvikling, så forventes eksportmængden af fjerkræ at stige med 5,7 procent frem mod 2030. Udviklingen forventes at blive drevet af både eksport til øvrige EU-lande og øget eksport ud af EU.

Den eksporterede mængde af fjerkræ til EU er fremskrevet med det forventede øgede forbrug i EU. Den eksporterede mængde af fjerkræ til den øvrige verden er fremskrevet med udviklingen i EU's samlede forventede eksport af fjerkræ.

Efterspørgslen af fjerkræ ud af EU stimuleres af stigende indkomster og befolkningstal hos især udviklingslandene. Derudover er kyllingekød substitut til andre kødtyper når udbuddet falder. Det er for eksempel tilfældet ved det nuværende udbrud af afrikansk svinepest.

Den globale produktion af grisekød er sænket markant, og der er fortsat ikke kontrol over sygdommen i mange af de lande, hvori der er udbrud. Dermed kan efterspørgslen efter fjerkrækød stige endnu mere de kommende år. Det kan både hæve prisen og den eksporterede mængde. Derudover vil en eventuel markedsadgang for fjerkrækød til Kina kunne giver gode muligheder for, at øge eksporten yderligere de kommende år, hvis danske producenter kan imødekomme efterspørgslen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Selvom eksportmængderne af fjerkræ forventes at stige med 5,7 procent, så forventes den samlede eksportværdi af fjerkræ at stige med 9,2 procent frem mod 2030. Udviklingen skyldes at prisen på fjerkræ forventes at falde med 1,1 procent i EU. Prisen på fjerkræ ud af EU forventes at stige med 16,2 procent, jævnfør EU-kommissionen. Det vil trækker eksportværdien betydeligt op på fjerkrækød der sendes ud af EU.