Udbrud af afrikansk svinepest i den vestlige del af Polen er nu rapporteret 21 kilometer fra den polsk-tyske grænse. På den baggrund vurderer Fødevarestyrelsen fortsat, at den samlede risiko for smitte med afrikansk svinepest til danske svinebesætninger på grund af vildsvineudbruddet i Polen er meget lav, skriver Fødevarestyrelsen i deres seneste trusselvurdering fra 2. januar.

For at opretholde det meget lave risikoniveau for overførsel af smitte til danske svinebesætninger gør Fødevarestyrelsen opmærksom på følgende regler:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Transportmidler, der har transporteret svin i udlandet, skal rengøres og desinficeres efter aflæsning af svin.

- Svin må ikke fodres med madaffald.

Desuden anbefaler Fødevarestyrelsen, at man inden et besøg i husdyrbrug ikke bør have været i kontakt med landbrugsdyr i udlandet inden for de seneste 48 timer, da man kan medbringe dyresygdomme fra udlandet.

Fødevarestyrelsen anbefaler også, at man er særligt opmærksom på ikke at bringe smitte via udstyr inkl. tøj, skydestok, våben, støvler, jagthund, kød og jagttrofæer til Danmark, hvis man har været på jagt i udlandet.

Fødevarestyrelsen følger situationen i Polen og vurderer løbende, om der er behov for opdatering af trusselsvurderingen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Situationen i Polen

De polske veterinærmyndigheder har den 30. december 2019 meddelt EU kommissionen, om et fund af afrikansk svinepest i vildsvin i en ny region ved navn Zarski. De polske veterinærmyndigheder har den 15. november 2019 meddelt EU kommissionen, om de første fund af afrikansk svinepest i vildsvin i den vestlige del af landet, i regionen Wschowski. Siden da er ni regioner blevet inficeret med ASF i vildsvin. De inficerede områder ligger cirka tre hundrede kilometer fra det nærmeste område, der i øjeblikket er opført i Annex til Implementing Decision 2014/709/EU, og er nu 21 km fra den polsk-tyske grænse. Det nærmeste udbrud ligger fortsat 503 kilometer væk fra den dansk-tyske grænse, da udbruddet i Zarski er 526 km fra den dansk-tyske grænse.

Der er nu i alt 79 ASF udbrud i vildsvin i den vestlige del af Polen, med i alt 134 dyr fundet inficeret med virussen, skriver Fødevarestyrelsen.