En vigtig kompetence for et anlægsgartnerfirma er at have styr på afvandingen. Belægninger og beplantninger kan, hvor smukt det end måtte være udført, ikke fungere, hvis grundlaget ikke er i orden.

Problemstillingen er blevet ganske aktuel gennem de seneste år, hvor store mængder regn har givet store problemer. Oversvømmede kældre og kloakdæksler, der springer op, er tydelige eksempler på, hvor galt det kan gå, hvis ikke vi tager vejret alvorligt. Derfor er kommuner og boligselskaber i gang med at renovere kloaker i hobetal, og det lever en anlægsgartnervirksomhed som OK grøn anlæg A/S højt på i øjeblikket.

Forudseende

Et eksempel på en boligforening, der har taget fat om problemets rod, er Skottegården på Amager. Deres omfattende projekt er ved at nå sin afslutning. Der etableres et separat system i et område, der omfatter 23 boligblokke fordelt på et areal på 14 ha. Der skal afvandes ikke mindre end 30.000 kvadratmeter belægning og 25.000 kvadratmeter tagflade, så det kræver et effektivt system til for at opsamle, forsinke og bortlede de enorme vandmængder.

OK grøn anlæg A/S har som hovedentreprenør på opgaven etableret et system, der kan tilbageholde hele 300.000 liter regnvand. Det sker ved, at der er etableret 120 løbende meter underjordiske forsinkelsesbassiner med en diameter på 160 cm, 4.500 lbm regnvandsledning, 500 brønde og 3000 lbm dræn. Der er blevet arbejdet med 50.000 m3 jord, og naturligvis bliver hele området efterladt med nye belægninger og beplantninger. Fra de kæmpe underjordiske regnvandsbassiner, kan vandet så sendes videre i afmålte mængder svarende til det kommunale systems kapacitet.

Levende testlaboratorium

OK grøn anlæg A/S er også i gang som hovedentreprenør på den omfattende renovering af Helsingør Atletikstadion. Før der kan etableres baner og belægninger, har der gennem sommeren været gravet og etableret bund, så sportsaktiviteterne kan få det helt rigtige underlag. Drænarbejdet med næsten 4.000 meter dræn kom kraftigt på prøve i august og viste sin formåen. Vandet blev så effektivt ledt bort, at råjordsarbejder og grusarbejde faktisk kunne fortsættes uden problemer allerede dagen efter de voldsomme regnskyl. Arealet har tidligere været meget vandlidende med vand stående blot 30-50 cm under overfladen, så drænarbejdet blev udført nærmest under vand og med sugespidsanlæg og midlertidige pumpebrønde.

Vandmængdernes positive effekt

Opgaverne er eksempler på en anlægsgartnervirksomhed, der har fået succes med vand- og kloakeringsarbejder, som der vil komme flere af i de kommende år. Firmaet, der selv har autorisation som kloakmestre, kan påtage sig hele entreprisen fra udgravning til færdig finish.

At OK grøn anlæg A/S har fat i et forretningsområde i god vækst kan aflæses direkte i virksomhedens regnskaber, og anlægsgartnervirksomheden i Borup på Midtsjælland er også blevet udnævnt til Gazelle-virksomhed for andet år i træk.