Abonnementsartikel

Arlas acontopris for konventionel mælk vil forblive uændret for januar 2020.

Arlas acontopris for konventionel mælk vil forblive uændret fra 1. januar 2020. Derfor vil Arlas acontopris for konventionel mælk af førsteklasses kvalitet baseret på GMO-frit foder, hvor medlemmet har indsendt data for Arlagården Plus, være 248,8 DK øre/kg. Den svenske pris for økologisk mælk nedsættes med 2 ?c/kg, og den danske pris for økologisk mælk nedsættes med 1 ?c/kg, alle andre priser for økologisk mælk forbliver uændrede.

Arlas acontopris for økologisk mælk vil falde med 7.5 DK øre/kg fra 1. januar 2020. Derfor vil Arlas acontopris for økologisk mælk af førsteklasses kvalitet, hvor medlemmet har indsendt data for Arlagården Plus, være 316,9 DK øre/kg.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Stor økologisk produktion

Både Danmark og Sverige oplever faldende efterspørgsel efter økologisk mælk som følge af alternativer inden for både mejeriprodukter og andre produkter. Dette sammenholdt med en stor volumen, som lægger pres på udbudssiden og påvirker markedsværdierne negativt. Selv om der er tidlige tegn på et lignende pres i UK og Centraleuropa, er situationen i disse lande dog aktuelt stabil.

Stabil global produktion

Den globale mælkeproduktion er fortsat stabil sammenlignet med sidste år. Mælkeproduktionen i Europa fastholder sin samlede vækst på 0,4 procent sammenlignet med sidste år. Efter en stabil periode, har mælkeproduktionen i USA fået momentum i de seneste måneder, således at året nu viser vækst sammenlignet med sidste år, dog kun med 0,3 procent, mens Sydamerika fortsætter sin vækst. Volumen i Oceanien er fortsat faldende. NZ, der ellers havde et god start på sæsonen, er nu faldet, og ligger i gennemsnit 1 procent efter sidste år. Australien fortsætter med at falde.

Mælkepulver fortsætter den positive udvikling, selv om sødmælkspulver har stabiliseret sig med Kinas midlertidige udtræden af markedet, mens man afventer, at den allerede indkøbte kvotefri volumen når frem i det nye år. Priserne på skummetmælkspulver fortsætter med at stige, da stor efterspørgsel og en produktion, der er lavere end normalt, fører til lave beholdninger. Hvis mælkeproduktionen in Europa og USA forbliver afdæmpet, kan vi forvente at se en fortsat stigning i prisen.

Prisen på ost stabil

Priserne på gul ost er faldet en anelse, nu hvor vi går ind i den stille periode op til jul, hvor de handlende ønsker at købe til priser, som de sælgende ikke er indstillet på at sælge til. Priserne på mozzarella er fortsat stabil, og skønt forventningerne er, at prisen vil falde på grund af ny kapacitet, har vi endnu ikke set tydelige tegn på, at dette vil ske.

Smørpriserne i Europa har forholdt sig stabile, styrket af de sæsonbestemte høje priser på fløde og god efterspørgsel på eksport fra EU. De fleste indkøbere er dog dækket ind volumenmæssigt i første kvartal af 2020, og med de faldende globale priser forventes der yderligere fald.

Artiklen fortsætter efter annoncen

USD er faldet på det seneste som følge af svage økonomiske tal og faldende detailsalg, hvilket indikerer, at forbrugerne er forsigtige i forhold til deres forbrug i årets sidste måneder. Nyheden om, at der kan være en foreløbig aftale på vej mellem USA og Kina i forhold til den igangværende handelskonflikt, fik efterspørgslen efter USD som en sikker valuta til at falde, og risikovilligheden er stigende.

Bekymring over tysk økonomi

Den nye chef for the Europæiske Central Bank, Christine Lagarde, synes at signalere kontinuitet i hendes tilgang til pengepolitikken, og opretholder således et blødt standpunkt. Dette har fastholdt muligheden for en yderligere pengepolitisk slækkelse, hvilket har gjort, at prisen på EUR ikke har opnået momentum i forhold til andre valutaer. Reaktionerne er stadig præget af bekymring vedrørende den tyske økonomis tilstand.

Forventningerne om et udslagsgivende resultat i forbindelse med parlamentsvalget i Storbritannien og en ende på usikkerheden om Brexit har betydet, at GBP har holdt sig stærk, trods at PMI for produktion og serviceydelser har været negative, hvilket kunne indikere en nedgang for økonomien i 4. kvartal. Det store konservative flertal, som giver håb om et blødere Brexit, fik GBP til at stige til det højeste niveau siden folkeafstemningen. Valutaen er dog efterfølgende faldet til niveauet fra før parlamentsvalget, da håbet har fortonet sig som følge af udtalelser fra den nye regering.