Vi landmænd bliver, som alle andre, reguleret på mange måder. Det er fuldt forståeligt - så længe der er faglig fornuft i det.

Også vi landmænd skal passe på klimaet og miljøet. Derfor får vi pålagt at lave næringsstof-reducerende tiltag, så der ikke udledes næringsstoffer (kvælstof og fosfor) fra vores marker.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er fornuftigt - hvis der altså var noget at komme efter. Nu har jeg via et professionelt målefirma målt næringsstoffer på mine marker (i min hoveddrænbrønd) i flere år - der er stort set ingen næringsstoffer - det vil sige, at der er mellem en fjerdedel og halvdelen af, hvad der findes i nærliggende grøfter, hvor der også kommer udledning fra bebyggelser m.v.

Jeg vil gerne lave næringsstof-reducerende tiltag - altså rense - men jeg kan altså ikke rense for noget, der ikke er der.

Med Landbrugspakken fik vi landmænd udfordringsretten, dvs. retten til at blive reguleret på målinger i stedet for modeller. Den udfordringsret vil jeg nu tage op, så jeg kan blive reguleret på mine faktiske forhold, og så jeg kan fortsætte med godt landmandskab. Det betyder grønne marker med vintersæd - og efterafgrøder, der sås om efteråret, før vårsæd.

Men fri mig for krav og restriktioner, der ødelægger et godt sædskifte og en sund markplan, af hensyn til nogle verdensfjerne modeller. Disse modelberegnede markplaner, som regeringen nu introducerer, vil øge udvaskningen af næringsstoffer.

Det er nu, der skal handles - jeg håber, ministeriet er klar til at opfylde Landbrugspakkens intentioner med udfordringsretten - til glæde for miljøet.