Maskinbladet har besøgt Zinpro Corporations hovedkontor i Minneapolis. Selskabet har også en afdeling i Danmark.

Zinpro Corporation betegner sig selv som verdens førende inden for forskning, udvikling og produktion af organiske mikromineraler til dyrefoder.

Firmaet blev grundlagt i 1971 med produktion af organiske mineraler til kvæg. Derefter kom mineraler til fjerkræ og svin, og senest er det fisk og petfood, som har fået Zinpros organiske mineraler på menukortet.

Firmaet har hovedkontor i Minneapolis i Minnesota og sælger sine produkter i mere end 70 lande. I Danmark er kunderne premix-producenterne, og produkterne sælges via færdigfoder eller mineralblandinger.

Ifølge firmaets forskningschef Terry Ward er spormineralerne (eksempelvis Zink, Kobber og Mangan) med til at forbedre trivsel og produktivitet hos husdyr. Han fremhæver, at det er dokumenteret gennem mere end 45 års forskning og udvikling. I dag er det familieejede firma ikke kun vokset i størrelse, men det har også samlet et væld af viden om spormineraler, og hvordan de kan forbedre dyrenes foderudnyttelse og sundhed.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Klimaændringer vil også betyde noget for dyrenes evne til at optage alle næringsstoffer i foderet. Her har vi udviklet et spormineral, som kan reducere varmestress hos dyrene. Det er en af mange fordele ved vores produkter. Samtidig bidrager vores spormineraler til, at både grise og malkekøer får bedre immunrespons over for sygdomme. Og det bidrager i sidste ende til mindre brug af antibiotika, samtidig med at produkterne er med til at forbedre landmandens økonomi, siger forskningschef hos Zinpro Terry Ward.

rich-media-1
I denne bygning har ZinPro sit hovedkontor. Foto: Aage Krogsdam.

Spormineraler

Firmaet har i mere end 45 år undersøgt de vigtige spormineraler, og det har givet forskerne en god indsigt, men man fortsætter forskningen for at skabe endnu bedre forståelse. Spormineraler påvirker mange funktioner og systemer i dyrets krop. Eksempelvis zink, som blandt andet spiller en rolle i mere end 300 enzymsystemer (immunsystem, celleproduktion, sårheling blandt andre.)

I forskningen undersøger Zinpro flere dyrearter og stadier i deres produktionsliv. Det betyder, at firmaet hele tiden kan afdække virkningen af sporstofferne, og det betyder på længere sigt udvikling af nye produkter til gavn for dyrenes sundhed og velvære.

- Eksempelvis forsker vi meget i dyrenes halthed. Det er faktisk et stort problem, som vi forsøger at finde løsninger på. Spormineraler er en del af løsningen, men ikke hele løsningen. Årligt bliver millioner af dyr rundt omkring i verden halte, og det giver et stort økonomisk tab for mange landmænd. Sammen med vores samarbejdspartnere udvikler vi løsninger, der går ud på at tilføje specifikke spormineraler til foderet, og det er med til at minimere risikoen for halthed, siger forskningschefen videre.

rich-media-2
Forskningschef Terry Ward siger, at spormineralerne forbedrer husdyrs trivsel og præstation. Foto: Aage Krogsdam.

Bedre næringsoptagelse

- Alle dyr har brug for spormineraler til vedligeholdelse af basale funktioner i kroppen (zink indgår som nævnt i mere end 300 forskellige enzymer), og med udgangspunkt i, at vore produkter er de mest optagelige, bidrager de til at vore kunder kan udvikle foder, som giver en bedre produktivitet. - Derfor kalder vi også vore mineraler for Zinpro Performance Minerals. Vi har i vores forskning fundet frem til, at gennem tildeling af de rigtige mineraler og sporstoffer kan foderudnyttelsen øges med to til fem procent.

Spormineralerne har også stor betydning for immunsystemet. Vi arbejder løbende på, at immunsystemet hos en gris eller en ko kan forbedres gennem den rette brug af mineralerne. Det fører igen til en bedre foderudnyttelse, da eksempelvis glukose omdirigeres fra immunsystem til produktivitet, fastslår Terry Ward.

Kravene til mineraler er forskellige i mange lande over hele verden. I Europa har for eksempel spormineraler været undersøgt af myndighederne. Det betyder, at der blev oprettet en ny kategori af tilsætningsstoffer, som tager hensyn Zinpros teknologi, hvor organiske mikromineraler fremstilles så de udnyttes så effektiv som muligt.

rich-media-3
Informationschef John Pocok må af konkurrencehensyn ikke oplyse om firmaets årlige omsætning, men flere kilder gætter på et par milliarder kroner. Foto: Aage Krogsdam.

Afdeling i Danmark

Firmaet blev grundlag af Dean og Mary Anderson med en vision om at hjælpe dyr med at leve et sundt og produktivt liv gennem forbedret spormineralernæring samtidig med at det var med til at forbedre landbrugets indtjening gennem øget produktivitet, bedre dyrevelfærd og sundhed. Denne vision arbejdes der stadig efter i dag.

Zinpro har også en afdeling i Haderslev, hvor Hans Aae, har sit udgangspunkt. Hans Aaes ansvarsområde omfatter support til svinekunder i hele Europa, Rusland og Sydafrika samt Sydøstasien. Hans Aae har en fortid i DLG-koncernen, blandt andet som direktør i DLG's datterselskab Vilofoss.

rich-media-4
Her ses nogle af firmaets spormineraler, blandt andet zink, krom, kobber jern. Foto: Aage Krogsdam.