Folketinget har netop besluttet at gøre det obligatorisk for kommunerne at gennemgå de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Lovforslaget er blevet vedtaget med opbakning fra næsten alle partier i folketingssalen. Kun Nye Borgerlige stemmer ikke for.

Den nye lov betyder, at kommunerne skal vurdere, hvilken indsats til beskyttelse af drikkevandet der er brug for i hvert enkelt BNBO. Formålet er at undgå forurening af drikkevandet med sprøjtemidler.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Miljøminister Lea Wermelin betegner vedtagelsen af loven som et vigtigt første skridt mod at fremtidssikre det danske drikkevand. - Men det er kun begyndelsen, siger hun.

Frivillige aftaler

Loven skal efterleves med enten frivillige aftaler eller påbud. For eksempel kan arealerne omlægges til økologi, der kan etableres dyrkningsfrie områder eller laves skovrejsning.

- Landbrug og Fødevarer er tilfredse med den vægt, der er lagt på frivillige tiltag frem for forbud. Det er positivt, men også kun ret og rimeligt, at der gives fuld erstatning for alle tab, udmålt individuelt til de enkelte landmænd, hvis det viser sig nødvendigt med indgreb, siger viceformand Thor Gunnar Kofoed fra Landbrug & Fødevarer.