Abonnementsartikel

Niveauet for tvangauktioner er fortsat lavt, viser nye tal for Danmarks Statistik. I november blev otte landbrugsejendomme erklæret konkurs.

Med 190 tvangsauktioner i november mod 193 måneden før i hele landet, er antallet af tvangsauktioner af alle typer ejendomme faldet med to procent den seneste måned, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Antallet af tvangsauktioner har i 2019 generelt ligget historisk lavt, og har de seneste fire måneder ligget stabilt på mellem 190 og 193 tvangsauktioner om måneden. Hvis man ser bort fra indeværende år, skal man helt tilbage til juni 2008 for at finde et lavere niveau end det, som den seneste tid har budt på, skriver Danmarks Statistik.

Tallene viser, at 10 landbrugsejendomme gik konkurs i september, mod 12 landbrugsejendomme i oktober.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ser man tilbage på de seneste 40 års tvangsauktioner, har enfamiliehuse helt overvejende udgjort mere end halvdelen af de ejendomme, der hvert år er gået på tvangsauktion. Det gør enfamiliehuse til den ejendomstype, der oftest ender på tvangsauktion. Det skal dog ses i lyset af, at enfamiliehuse også udgør ca. halvdelen af alle ejendomme i Danmark.