Abonnementsartikel

Facebookgruppe med fokus på præcisionsjordbrug er vokset til 2.000 medlemmer på halvandet år.

Facebookgruppen "Præcisionsjordbrug", blev oprettet i sommer 2018 med det formål at skabe et fælles forum for at facilitere debatten om præcisionsjordbrug mellem landmænd, rådgivere og virksomheder, er vokset til næsten 2.000 medlemmer på halvandet år. Den voksende erfa-gruppe er med til at skabe mere debat om og en øget troværdighed til de mange nye præcisionsteknologier, der ofte kan være svære at få implementeret blandt danske landbrug, skriver FieldSense i en pressemeddelelse.

Gruppen deler praktiske erfaringer, tekniske udfordringer, og økonomiske potentialer. Når det kommer til anvendelsen af tildelingsteknologi til blandt andet graduering af gødning, planteværn og udsædsmængde, er især disse tre punkter de mest hyppigt diskuterede blandt erfa-gruppens medlemmer.

Anvendelsen af præcisionsteknologi i landbruget er fortsat stigende, og i dag bruger næsten hver fjerde landmand præcisionsteknologi i en eller anden form, hvor godt halvdelen af disse oplever positive effekter ved teknologien (Danmarks Statistik, 2019). Men teknologien kan være svær at komme i gang med.

Tildelingsteknologi

Et eksempel i erfa-gruppen på netop dette kommer fra Lars Albrecht, der er selvstændig landmand og planteavlsrådgiver, og som i stor stil er aktiv bruger af tildelingsteknologi. Han fortæller om brugen af tildelingsteknologi til graduering af udsædmængde, at "når man har travlt, skal teknikken ikke drille ret meget, før man gør, som man plejer".

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Andre indlæg i erfa-gruppen viser også, at landmænd erkender, at teknologien kan være svær at komme i gang med. Landmand Niels Wibholm skriver eksempelvis:

- Jeg er en af dem, der er på vej til at skulle anvende tildelingsteknologien, men som ikke er der helt endnu. Jeg har såmaskinen, der kan det. Jeg har gødningssprederen, der kan det. Jeg er ved at bytte min sprøjte til en, der kan det, og jeg har softwaren til at styre det med. Jeg skal bare tage det første skridt, siger Niels Wibholm.

Ét af mange projekter, der skal øge anvendelsen af præcisionsteknologier

Facebook-gruppen, der administreres af FieldSense, er oprettet som følge af initiativet "Partnerskab for Præcisionssprøjtning", som sidste år blev etableret med det formål at øge kendskab til og anvendelse af sprøjte- og præcisionsteknologier. Målet er, at gruppen på længere sigt kan være medvirkende til at optimere brugen af pesticider i landbruget til gavn for både miljøet og landmandens bundlinje.

Partnerskabet dækker over en række projekter, der på hver sin måde beskæftiger sig med præcisionsjordbrug og -teknologi, og har indtil videre indeholdt alt fra faglige møder, demonstrationsarrangementer, efteruddannelse, validering af udstyr samt tests af præcisionsteknologier.