Ingleby Farms, der drives fra Køge, proklamerer at deres 100.000 hektar landbrugsjord skal kunne dyrkes uden brug af pesticider i 2030.

- Vi har besluttet at udfase vores brug af syntetiske pesticider og blive pesticid-fri i 2030.

Dette står at læse i publikationen Ingleby Guidelines 2019, der udgives af virksomheden Ingleby Farms & Forests. Selv om virksomheden har hovedsæde i Køge, driver den udelukkende landbrug i udlandet. I alt drives 100.639 hektar landbrugsjord i Peru, Uruguay, Argentina, USA, Australien, New Zealand, Rumænien, Letland og Lithauen.

{% facebook: https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fjcfarm68%2Fposts%2F1162893870574019&width=500 %

Administrerende direktør Hans Henrik Koefoed oplyser i guiden, at målet om at blive pesticidfri i 2030 skal nås ved blandt andet at benytte principper inden for CA (Conservation Agriculture) og regenerativt landbrug.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Ved CA og regenerativt landbrug er der almindeligvis fokus på minimal forstyrrelse af jorden, opbygning af humus, direkte såning, jorddækkende efterafgrøder og et varieret sædskifte.

Ingleby Farms & Forestry blev etableret i 1998. Udover landbrugsarealet driver Ingleby også besætninger på i alt 3500 malkekøer, der producerer 20 millioner liter mælk om året. Dertil 53.000 får og 61.000 lam. De vigtigste afgrøder og produkter er korn, olieholdige frø, mælk oksekød, lammekød, frugter og nødder.