Efter de nye regler skal brede landbrugskøretøjer forsynes med reflekser, som giver større synlighed på landevejene.

Med baggrund i EU-forordningerne EU2015/208 og EU2018/829 i Vejledning om syn af køretøjer november 2019 er det blevet klart, at både traktor og andre landbrugskøretøjer nu skal til at have flere reflekser monteret.

De nye regler om afmærkning af brede landbrugskøretøjer gælder for nye køretøjer bredere end 2,55 meter, som er godkendt, registreret eller taget i brug efter den 1. november 2019.

Særlige afmærkninger

Der er tale om såkaldte særlige afmærkninger, som skal være placeret højst 0,10 m fra køretøjets yderste kant og være synlig både forfra og bagfra. Den særlige afmærkning af brede køretøjer skal være udført med skråtstillede fluorescerende eller reflekterende rød/hvide striber, hvor striberne skal anbringes 45 grader på skrå i retning udad og nedad.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Et eksempel er vist på billedet her under.

rich-media-1
Afmærkning af finsnitter og frakørselsvogn. Der mangler dog afmærkning af traktor på dette billede. Foto: Krone.

Hvilke maskiner er omfattet?

Traktor eller motorredskab, der ikke indgår i et vogntog, og hvor den faktiske bredde overstiger 2,55 meter, skal i hver side være forsynet med en eller to særlige afmærkninger af brede køretøjer.

Liftophængte redskaber anses som en del af traktoren, og hvis redskabet sammen med traktoren er bredere end 2,55 meter, skal traktoren være forsynet med særlig afmærkning.

Påhængsvogn eller påhængsredskab, hvis faktiske bredde overstiger 2,55 meter, skal i hver side være forsynet med en eller to særlige afmærkninger af brede køretøjer.

Påhængsvogne eller påhængsredskaber kan være forsynet med den særlige afmærkning, uanset bredden ikke overstiger 2,55 meter.

De nye regler gælder derfor almindelige traktorer og bæltetraktorer. Mejetærskere, finsnittere, teleskoplæssere, gummigede og lignende.

Gyllevogne pressere, snittevogne, bugserede såmaskiner og lignende.

rich-media-2
Her ses en oversigt over størrelser på reflekser, som må anvendes.