Abonnementsartikel

Dansk Svineproduktion præsenterer sit første regnskab, der viser et overskud på 1.177.000 million kroner.

- Det første regnskab er nu godkendt af Dansk Svineproduktions bestyrelse, der betegner resultatet som overraskende tilfredsstillende. Regnskabet viser, at Dansk Svineproduktion har en sund og stabil økonomi siger, direktør Nicolaj Nørgaard, Dansk Svineproduktion

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Den 1. oktober 2007 blev Dansk Svineproduktion udskilt som selvstændig økonomisk enhed fra Danske Slagterier/DMA og Dansk Landbrugs rådgivningscenter. Ved udskillelsen trådte Landsforeningen af Dan-ske Svineproducenter ind i ejerkredsen, der således består af Danske Slagterier/DMA, Dansk Landbrug og Landsforeningen af Danske Svineproducenter.

Opgørelsen for regnskabsåret 1. oktober 2007 til 1. oktober 2008 viser en nettoomsætning på 204.362.000 kroner. 

Overskuddet skal bruges til opbygning af Dansk Svineproduktions egenkapital.

- Omsætningen og dermed aktivitetsniveauet har været noget højere end budgetteret, da Dansk Svineproduktion udover tilskuddene fra Svineafgiftsfonden og genafgifterne samt driftsindtægter fra forsøgsstationer, sundhedskontrol og laboratorium har fået bevilget 11,3 millioner kroner i tilskud fra EU's Landdistriktsmidler.

Landdistriktsmidlerne er primært gået til øgede demonstrations- og udviklingsprojekter inden for miljø og dyrevelfærd.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Et eksempel er kampagnen "Soliv, der er med til at sætte fokus på at sænke dødeligheden blandt søer, siger Nicolaj Nørgaard.