Det skaber frustrationer ikke blot hos landmændene men også i kommunerne, som ønsker mini-vådområder som effektive kvælstof-/fosfor-filtre i landskabet.

Landbrugets organisationer i Kolding Kommune samt Plan-, Bolig- og Miljøudvalget i Kolding Kommune har derfor inviteret miljøminister Lea Wermelin ud at se et nyanlagt mini-vådområde hos Peter Hindbo, Lejrskov ved Kolding.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Frygt for Landbrugsstyrelsen

- Jeg håber, ministeren vil tage imod invitationen og komme ud i den virkelighed, hvor landmænd slås med helt groteske regler i bestræbelserne for at bedre vandmiljøet. Virkeligheden er, at for eksempel ganske få centimeters afvigelser i et mini-vådområdes vanddybde afgør, om landmanden får flere hundrede tusinde kroner i støtte til etablering af mini-vådområde, eller om han selv hænger på hele regningen. I praksis er det nærmest umuligt med store gravemaskiner at holde sig indenfor de meget snævre tolerancer for vanddybder, siger formanden for Kolding Herreds Landbrugsforening, Hans Damgaard.

- Vi har flere medlemmer, som har fået tilsagn til at kunne gå i gang med at etablere mini-vådområder. Men de fleste tør ikke søsætte projektet af frygt for, at de ikke udfører det 100 procent efter reglerne. Landbrugsstyrelsens håndtering ved afsyning af projekterne skaber stor usikkerhed. Det er grotesk. Synshallen beslaglægger dog ikke min bil, hvis den ikke kan synes første gang. Jeg får en ny chance. Men sådan opererer man ikke hos Landbrugsstyrelsen, og den helt store taber er vandmiljøet, siger Hans Damgaard.

Kommune og landbrug med fælles mål

- Vi har i Kolding Kommune givet godkendelse til etablering af 15 af mini-vådområder i år og sidste år. Men mange projekter bliver ikke til noget. Ansøgerne frygter, at det færdige projekt ikke vil kunne godkendes af Landbrugsstyrelsen. Min frustration er, at både ansøgerne og kommunen bruger rigtig megen energi på noget, som ikke bliver til noget, siger Birgitte Kragh, formand Plan-, Bolig- og Miljøudvalget i Kolding Kommune.

- Det er helt vildt at ende i denne situation. Landbruget og Kolding Kommune er optaget af, at vi i fællesskab leverer på miljøindsatserne. Alligevel kommer stive regler i vejen. Desuden har kommunen også i flere situationer måttet give afslag til mini-vådområder på grund af konfliktende hensyn til anden lovgivning. Vi ser med stor bekymring på, at gode projekter lige nu er sat i stå pga. formaliteter med støtteregler med videre.

Ingen er uenige om målet, og det er ikke rimeligt, at stive regler kommer i vejen for miljøet og naturen. Jeg ser frem til at drøfte med ministeren, hvordan indsatsen med mini-vådområder kan fremmes, siger Birgitte Kragh.