Abonnementsartikel

Miljøminister varsler ny national strategi for bedre beskyttelse af insekterne og vil gribe ind over for brug af Neonikotinoider.

Miljøministeren griber nu også ind overfor det udskældte sprøjtemiddel neonikotinoider. Stoffet er kendt for at svække biers orienteringssans, så de ikke kan finde hjem til boet.

- Vi skal passe bedre på vores bier. Derfor er det regeringens klare ambition, at neonikotinoiderne skal udfases i Danmark. Jeg har besluttet at forbyde stoffet både til golfbaner og potteplanter i gartnerier, og så får roebranchen nu et år til at afprøve alternativer, under skærpede vilkår, siger Lea Wermelin.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Socialdemokratiet sagde allerede inden folketingsvalget, at de ville stramme dispensationspraksis for de såkaldte neonikotinoider. Det gennemfører miljøministeren nu med følgende beslutning:

Brugen af stofferne forbydes helt på golfbaner.

Godkendelsen til potteplanter i gartnerier bliver trukket tilbage. Roebranchen skal det næste år finde alternativer, der kan erstatte neonikotinoider.

Der opstilles krav om, at der ikke dyrkes bi-attraktive afgrøder i 2 år efter roerne fremfor som hidtil 1 år efter udsåning af bejdsede roefrø og der skal endvidere som minimum være 1 meter afstand til for eksempel tilstødende marker og læhegn.

Dispensationen gives kun til specifikke virksomheder med bejdseanlæg, og pågældende virksomheder skal dokumentere, hvordan de bortskaffer spildevand og sikrer, at der ikke sker udledning til miljøet

Artiklen fortsætter efter annoncen

Neonikotinoider er forbudt til udendørs brug i Danmark og resten af EU, men med en række dispensationsmuligheder i den europæiske regulering.

Find en ny vej

Når regeringen giver et år til at indstille sig på de nye forhold, så skyldes det hensynet til de cirka 450 arbejdspladser i den danske sukkerproduktion.

- Vi skal selvfølgelig ikke lukke hundredevis af arbejdspladser på Lolland og Falster, men i stedet finde en vej, hvor vi både passer på vores bier og på danske arbejdspladser. Derfor er det fornuftigt nu at sætte skub i brugen af alternativer i roebranchen, så brugen af neonikotinoider udendørs helt kan stoppes herhjemme og forhåbentlig også i andre dele af verden, siger Lea Wermelin.

Institut for Agro-økologi på Aarhus Universitet mener, at der inden for et år kan findes mindre skadelige alternativer til bejdsning af de frø som bruges til produktionen af sukkeroer.

Forberedelsen af en national bestøverstrategi vil ske i tæt samarbejde med relevante interessenter og vil indgå som en del af regeringens kommende natur- og biodiversitetspakke.