DLG vil i samarbejde med en række andre landbrugsvirksomheder investere 35 millioner kroner i et nyt grønt bioraffinaderi. Det skal producere proteinprodukter af grønne afgrøder til erstatning af blandt andet soja i husdyrfoder og på længere sigt også proteiner til fødevarer.

Investeringen bliver mulig i kraft af et tilskud på 14 millioner kroner fra Miljø- og Fødevareministeriets grønne udviklings- og demonstrationsprogram, GUDP. Midlerne er bevilliget fra en særlig pulje til grøn bioraffinering.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi er meget stolte og glade for tilsagnet fra GUDP. Projektet er i høj grad med til at understøtte udviklingen af proteinproduktionen i Danmark - lokalt produceret og tæt på forbrugerne. Det bidrager samtidigt til at reducere klimaaftrykket og miljøbelastningen fra landbrugsproduktionen, siger vicekoncerndirektør i DLG, Vagn Hundebøll.

Klimavenlig teknologi

Projektet, som har fået titlen "Fra grønt protein til køledisken", er det hidtil største projekt, GUDP har støttet gennem den særlige pulje til fremme af grøn bioraffinering.

Baggrunden for den særlige støtteordning er, at teknologien kan bane vejen for en delvis omlægning af kornarealet i Danmark til mindre klima- og miljøbelastende græsafgrøder. Samtidig bidrager grøn bioraffinering til en højere selvforsyningsgrad med dansk produceret planteprotein til svin, høns og eventuelt også til mennesker.

- Vi går ind i grøn bioraffinering, fordi vi har interesse i at producere mere klimavenligt, og DLG har besluttet at klimadeklarere alt foder, forklarer Vagn Hundebøll og fortsætter:

- Derfor skal vi se på CO2-belastningen fra hele vores produktion, og vi er klar over, at en stor del af klimaaftrykket stammer fra import af især sojaprotein fra oversøiske lande.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Øko-protein til høns og køer

Det nye, grønne bioraffinaderi skal i første omgang producere økologisk proteinfoder til høns og køer på basis af kløvergræs og lucerne fra et areal på cirka 2000 hektar. Planen er at fremstille i alt cirka 4000 tons protein og 25.000 tons tørstof om året.

- Hvis vi skal gøre et stort indhug i den importerede protein, skal vi på længere sigt også bruge andre bælgplanter, som for eksempel hestebønner. Men dyrkningen af græskløver og lucerne ved vi meget om i Danmark allerede. Derfor er det et godt sted at starte uden den store risiko, sigerVagn Hundebøll.

Kløvergræs og lucerne kan desuden dyrkes uden pesticider og kræver ikke tilførsel af kvælstof, fordi planterne selv fikserer kvælstof fra luften. Derfor har det været et oplagt valg, at satse på økologisk proteinfoder på det nye anlæg.