Et flertal i EU varsler et forbud på brugen af glyphosat inden udgangen af 2021. Lande som Holland og Tyskland ønsker et forbud. I Danmark har Regeringen endnu ikke meldt klart ud om deres holdning til et eventuelt forbud i EU.

Der bliver store udfordringer for landmændene, hvis de ikke længere må bruge stoffet glyphosat i markarbejdet, vurderer Seges Plante & Miljø.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Viceformand i L&F opfordrede på delegeretmøde i Herning planteavlerne til i højere grad at følge de råd om forbruget at Glyphosat, som konsulenterne i Seges anbefaler.

- Jeg har lyst til at sige: Kom nu ind i kampen, landmænd. Hvis vi lytter til konsulenterne og bare brugte lige præcis den mængde, som de anbefaler, ja så kan mindste forbruget markant og på den måde argumentere for, at midlet stadig kan bruges, siger Thor Gunnar Kofoed.

Viceformanden mener, at alt for mange landmænd lytter for meget til kemisælgerne, som kalder sig konsulenter, og sprøjter unødigt. For eksempel nævner han, at mange landmænd sprøjter hele marken, selv om de kun har problemer med kvikgræs få steder på marken.

- Vi har virkelige et problem i landbruget, hvis vi ikke har glyphosat, siger viceformanden, der selv driver frøavl på Bornholm.

Selv sprøjter han aldrig en hel mark på sin bedrift mod kvik.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Anbefalinger fra Seges

Forbruget af glyphosat har været jævnt stigende og er nu tre gange så stort som i midten af 90'erne. Der er i øjeblikket et stærkt politisk pres på at få anvendelsen enten begrænset eller helt forbudt. Planteproduktione i L&F har anmodet Seges om at komme med vejledning til anvendelse af midlet.

Glyphosat er det bedst egnede middel med lav pesticidbelastning til en lang række opgaver, vurderer Seges. Det gælder opgaver om:

- Bekæmpelse af kvik og rodukrudt i stub.

- Bekæmpelse af kvik og rodukrudt før høst af foderafgrøder.

- Udkrudtsbekæmpelse før fremspiring af afgrøder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Nedvisning af ukrudt før såning.

- Høsthjælp til foderafgrøder, hvor ukrudt og/eller lejesæd giver risiko for høstbesvær.

- Høsthjælp til uens modnende foderafgrøder.

- Ukrudstsbekæmpelse på udyrede arealer.

Hos Seges følger de nøje debatten om glyphosat-forbud.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Der bliver store udfordringer for landmændene, hvis de ikke længere må bruge stoffet i markarbejdet, vurderer Poul Henning Petersen, Landskonsulent, Seges Planteinnovation.