Regnskabsåret 2018/19 var for DSV Frø et år præget af tørkeperioden i sommeren 2018, skriver DSV i en pressemeddelelse. Det resulterede i stort salg af frø på både det danske og de internationale markeder.

- Til høst 18 var der udlagt et større areal end året før. Dog gjorde tørken, at udbyttet blev lidt under det forventede, bortset fra i alm. Rajgræs, som gav et udbytte over middel, siger Lasse Bech, adm. direktør.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Omsætningen voksede 29 % ift. året før til 321,8 millioner kroner. Dette resulterede i et overskud på 16,2 millioner kroner efter skat mod 9,2 millioner kroner året før.

- Vores organisation har udført et kæmpe stykke arbejde, ift. at tilpasse os til den situation på markedet, som tørken skabte. Både ift. at betjene vores danske kunder, men også det pres på eksporten, der kom, siger Lasse Bech.

- Med det samme produktionsapparat, er det på to år lykkedes at vokse betragteligt ift. 16/17 sæsonen. Dette er vi meget stolte af at have opnået, udtaler Lasse Bech.

- Samtidig er vi glade for, at vi trods de - gennemsnitligt set - lidt lavere udbytter end forventet, har været i stand til at betale en god gennemsnitlig betaling på ca. 14.000 kr./ha til vores frøavlere.

Tørken prægede avlen

- Sommerenes tørke i 2018 var hård ved flere græsfrøarter og vi tangerede rekorder i andre arter, ifølge Avlschef Carsten Jørgensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Værst gik det ud over engrapgræs-udbyttet, da engrapgræs ikke tåler tørke i maj og juni. Engrapgræsset var meget kort til høst og det gav ligeledes praktiske udfordringer.

- Rødsvingel udbyttet endte lidt under middel, hvilket var overraskende positivt, i forhold til vores forventninger inden høst, fortsætter Carsten Jørgensen.

- I alm. rajgræs slog vi en rekord, da udbyttet endte på 5 % over 5 års gennemsnittet. Det tilskrives dels en effektiv vækstregulering og en høst til tiden hos vores frøavlere, som igen i år kan glæde sig over høje frøudbytter, udtaler avlschefen.

- Til gengæld var det den tidligste og nemmeste høst i flere år. Vi kunne høste hver dag og tørringen gik ligeledes uden de store problemer. Rensesvindet var i de fleste arter under gennemsnittet, hvilket også var glædeligt, trods bekymrede forventninger inden høst, slutter Carsten Jørgensen.

Fokus på klima, biodiversitet og bestøvere

- Som virksomhed vil vi fortsat udvikle os og tilpasse os markederne., udtaler Lasse Bech.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Udfordringerne med klima, CO2-udledning og faldende diversitet i naturen af både planter og insekter er områder, hvor vi har et stort fokus.

Produktchef Betty Schmidt udtaler, at DSV Frø her har mange gode muligheder for at udvikle sig.

- Kløvergræs er en del af løsningen, både i form af binding af CO2 i jorden og en mindre risiko for kvælstofudvaskning. Arbejdet med udvinding af protein fra kløvergræs følger vi tæt, bl.a. testes nogle af vore produkter hos Aarhus Universitet i Foulum, udtaler Betty Schmidt i pressemeddelelsen fra DSV.

- Vi har græssorter med en meget høj fordøjelighed - en fordel for både produktion og miljø. Plantearter, der er gode pollen- og nektarkilder for bier og andre insekter, tilbyder vi i forskellige blandinger, hvor vi også fokuserer på biodiversitet og mangfoldighed.

- Vi kan som frøfirma bidrage med gode miljøvenlige og bæredygtige løsninger til såvel konventionelt som økologisk produktion, siger Betty Schmidt.