Abonnementsartikel

Odder Dyreklinik deltager i projekt Soliv - stort udbytte ved at reducere dødeligheden fra 19 til 11

Dansk Svineproduktion (DSP) har sat en kampagne i gang for at reducere sodødeligheden ? Soliv. Der er afsat midler til et demonstrationsprojekt, hvis mål er at reducere dødeligheden af søer i konkrete besætninger rundt omkring i landet.

Projektet skal demonstrere, hvor stort potentialet er både med hensyn til reduktion af dødelighed og økonomi.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Dyrlæge Thorkild Østergaard fra Odder Dyreklinik deltager i dette arbejde i Østjylland, og på dyreklinikkens årsmøde gennemgik han historikken i en af de besætninger, han har været med til at arbejde med dødeligheden i sammen med den lokale produktionskonsulent og en projektmedarbejder fra DSP.

Der er tale om en knap 2.000 søers besætning med transpondere. Her var 19 procent døde søer inden projektstart.

Handlingsplanen gik ud på at renovere karantæne- og poltestald.

Eksempelvis blev der udlagt miljøspalter på hvilearealet i stierne i karantænestalden for at reducere klov- og benproblemer. Desuden blev indretningen af træningsstationerne til poltene ændret. På den måde blev der sparet halvanden times arbejde på daglig træning. Omkostningen var på 150.000 kroner.

Der var en del uro i drægtighedsstalden, men den blev reduceret ved at sammenblande søerne mindre. Der er blevet opstillet et fast skema for indsættelse af sohold i drægtighedsstalden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Soholdet reduceret fra 100 til 95 søer

Et andet tiltag i besætningen var at opstille en fast procedure for kontrol af søerne og en handlingsplan for søer med benskader. Hvor de skal flyttes hen, hvad de skal behandles med, og hvornår de eventuelt skal aflives.

Alle søer kontrolleres nu hver mandag, onsdag og fredag. Søer med ømme ben mærkes op. De værste flyttes til en aflastningssti, de lette observeres i drægtighedsstalden de følgende to dage.

Der er to typer af aflastningsstier. Lette benskader sættes i store fællesstier, mens sværere flyttes i mindre stier med måtte.

Ifølge Thorkild Østergaard koster fodermangel bare én dag mindst én død so. Derfor er der også opstillet en systematik omkring tjek af foderanlægget, hvor alle siloer og påslag tjekkes hver dag. Formalingen af foderet tjekkes med en Bygholm-sigte, og der laves en USK-mavesår på slagtesøerne i hvert kvartal.

Der blev også opstillet en reservetank til vand, så der ikke er mangel på vand i transponderstalden, når der vaskes i de øvrige staldafsnit.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Samtidig er der hægtet op i fødselshjælpen, da alt for mange søer døde med grise i sig ved faring.

Gevinsten ved alle disse tiltag er, at der i dag kun skal løbes 95 søer om ugen for at sikre målsætningen på 1.000 producerede grise om ugen. Tidligere skulle der løbes 100 søer.

Faringsprocent og antal levendefødte er øget.

Især peger Thorkild Østergaard på, at det er vigtigt med stabile grupper i drægtighedsstalden.

DSP har lavet beregninger på den økonomiske gevinst ved at have reduceret dødeligheden blandt søerne fra 19 til 11 procent. Den ligger i størrelsesordenen 290.000-380.000 kroner pr. år.