Alternativerne til glyphosat er enten ødelæggende jordbearbejdning eller andre midler. Men for at imødekomme de mange kritiske røster i den følelsesladede debat foreslår Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK (FRDK), at brugen indskrænkes, så der ikke sprøjtes på stående afgrøder op til høst, men kun forud for etablering af nye afgrøder

Som det er nu, vil et totalforbud mod glyphosat, som er aktivstoffet i blandt andet Roundup, uvægerligt give en række meget uheldige bivirkninger, lyder det fra foreningen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Når myndighederne eksempelvis godkender medicin eller anden kemi, bliver fordele og ulemper altid vejet op mod hinanden. For det perfekte findes ikke.

- Det gælder også for de metoder, vi som landmænd anvender i vores marker til bekæmpelse af ukrudt.

- Vi er nødt til at veje fordelene op mod ulemperne, påpeger Henrik Terp, formand for Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK (FRDK).

Derfor har han sammen med den øvrige bestyrelse netop besluttet, at FRDK foreslår en mere fornuftig brug af glyphosat fremover i landbruget.

- Helt uden glyphosat bliver vi nemlig tvunget til at anvende andre og mindre skånsomme metoder. De vil forringe såvel klimaeffekt som den øgede biodiversitet, vi opnår ved at kombinere minimal jordbearbejdning med vedvarende plantedække, fastslår han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er netop disse negative effekter af et totalforbud, FRDK vil undgå med sit forslag om at anvende glyphosat mere restriktivt fremover.

Stål slår ihjel

Selv driver Henrik Terp både pløjefrit og økologisk - så han kender udmærket fordele og ulemper ved de to systemer.

- Jeg er ikke ude på at kritisere økologien, men fagligt konstaterer jeg, at når ukrudtsmidler ikke må bruges, er vi nødt til at bruge redskaber som plove, harver, strigler og radrensere, påpeger han.

Det fører ifølge al forskning til væsentlig mindre biodiversitet i markerne. Desuden bliver det sværere at fjerne CO2 fra luften til opbygning af jordens sundhed og opnå en markant klimagevinst.

Dermed kan landmændene ikke i samme grad være med til at forhindre den globale opvarmning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Der bliver også en betragtelig større udvaskning af kvælstof samt forurening med fosfor på grund af erosion forårsaget af vind og vand, når jorden ligger hen uden plantevækst.

Brugen af redskaber kræver også større mængder brændstof, som bidrager til CO2-udledningerne.

- Alt det bør politikerne tage med i deres overvejelser omkring glyphosat, siger han.

Kun før ny afgrøde

En fornuftig brug af glyphosat er ifølge FRDK kun at bruge midlet forud for etablering af nye afgrøder - eller til bekæmpelse af kvik og andet rodukrudt i stubmarkerne efter høst.

- Vi kan godt undvære glyphosat til nedvisning og tvangsmodning af afgrøderne. Det vil også give stor sikkerhed for, at der ikke findes rester af midlet i produkterne, mener Henrik Terp.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Desuden peger han og bestyrelsen på, at det effektive dyrkningssystem Conservation Agriculture i høj grad kan medvirke til at sænke brugen af pesticider.

- Jo før, vi får mere forskning i gang, jo bedre kan vi opnå de fordele, der er ved at dyrke vores jord på den bedst tænkelige måde, afrunder Henrik Terp.