Abonnementsartikel

På Ellinglund Økologi får kalvene nu lov til at gå længere tid sammen med deres mor.

Normalt går der et døgn, før den nyfødte kalv skilles fra sin mor. Det er et dilemma i den økologiske mælkeproduktion, hvor man vil have så meget naturlighed i produktionen som muligt.

Så hvad er bedst: At blive skilt ad tidligt eller sent?

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sådan lyder spørgsmålet i en pressemeddelelse fra Økologisk Landsforening, der nu inviterer til økologi-kongres ved Vejle.

Samværet mellem ko og kalv er nemlig blandt sessionerne på kongressen, der holdes på Vingsted Hotel & Konferencecenter den 20.-21. november.

Her vil en række oplægsholdere, herunder Gert og Anne fra Ellinglund Økologi, fortælle, hvilke fordele og ulemper, der er ved tidlig og sen separation af ko og kalv.

Desuden ses der på hvilke overvejelser og erfaringer en række landmænd har gjort sig omkring samværet, og hvordan fremtidens rammer skal være omkring dyrene for at understøtte ko/kalv-samværet.

Det kræver, at man tænker anderledes og har mod på noget nyt, når man skal øge samværet mellem ko og kalv. På Ellinglund går ko og kalv sammen i en enkeltboks de første dage, og derefter bliver de flyttet over i et fælleshold, hvor de går sammen med andre kalve og køer i mindst 14 dage.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I de 14 dage bliver koen malket to gange om dagen og kommer derefter tilbage til kalven. Derefter passes kalvene af ammetanter i resten af mælkefodringsperioden.

10-15 landmænd forsøger sig

Der er ca. 10-15 økologiske landmænd, der forsøger sig med øget samvær mellem ko og kalv. Og deres arbejde bliver fulgt tæt af Økologisk Landsforening og Aarhus Universitet i et Organic RDD-projekt under det økologiske forskningscenter ICROFS.

- Det er vigtigt at blive klogere på det her område, derfor har vi et tæt sammenspil mellem forskningen og praksis, uden at der er noget, der på forhånd er fastlagt i love og regler. Vi har at gøre med fremsynede landmænd, der tager en kæmpe udfordring op og i den sammenhæng er det vigtigt, at de nye erfaringer bliver til glæde for både kalv, ko og landmand, fortæller Iben Christiansen, der er økologikonsulent i Økologisk Landsforening.

- Forbrugerne efterspørger naturlighed i økologien, ikke kun i Danmark, men også internationalt. I USA har der i flere år eksisteret flere forskellige mælketyper, herunder en mælketype, hvor kalven får mælken først. Det er en stærk tendens og det kan vi også se med Thises mælk Ad Libitum, hvor kalven har gået med koen i op til tre måneder, fortæller Finn Strudsholm, der er specialkonsulent hos SEGES Økologi Innovation.

Bred viden

Under temaet dyrevelfærd vil deltagerne på Økologi-Kongressen komme omkring flere forskellige emner. For eksempel dyrevelfærd i naturafgræsning, mobilproduktion af svin og fjerkræ, den smagfulde kylling og smittepres hos de økologiske smågrise. Bag kongressen står Økologisk Landsforening, Biodynamisk Forening, SEGES, ICROFS og Landbrug & Fødevarer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der vil i løbet af de to dage blive holdt oplæg på tværs af fagområder og organisationer.

Ellinglund Økologi har 250 malkekøer og på nedenstående link, kan man se en reportage fra gården og forsøget med øget samvær mellem ko og kalv.

https://www.youtube.com/watch?v=9IXc_I_QMD4