Abonnementsartikel

Medlem af Bæredygtigt Landbrug Peter Eliassen har fået nok og stævner nu Landbrugsstyrelsen i en sag om støttetræk.

Landbrugsstyrelsen er blevet stævnet af Bæredygtigt Landbrug, som mener, at styrelsen uretmæssigt har underkendt medlem Peter Eliassens efterafgrødearealer - angiveligt på grund af vejrmæssige omstændigheder.

- Det kan ikke være rigtigt, at man som landmand kan trækkes i landbrugsstøtte, fordi ens MFO-efterafgrøder ikke vokser frem på en måde, som Landbrugsstyrelsen forestiller sig.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er helt uspiseligt, at landmanden gøres ansvarlig for det hændelige. Vind og vejr er jo "an act of God" - og landmanden skal ikke gøres ansvarlig for guds handlinger.

Det siger Nikolaj Schulz, der er chefjurist i Bæredygtigt Landbrug. Han har hjulpet en af foreningens medlemmer - Peter Eliassen - med at stævne Landbrugsstyrelsen i sagen.

Styrelsen trak støtte tilbage

Nikolaj Schulz forklarer, at Peter Eliassen såede MFO-efterafgrøder - en blanding af olieræddike og honningurt - i god tid den 10. august 2017 inden såfristens udløb den 20. august.

Den 22. september fik han kontrol af Landbrugsstyrelsen, der underkendte de fleste MFO-efterafgrødearealer. Konsekvensen blev et træk i størrelsesordenen 2/3 af arealet.

Sagen blev af Bæredygtigt Landbrug påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I sommeren 2019 fik Peter Eliassen brev fra klagenævnet om, at sagen måske først kan afsluttes så sent som i år 2022.

Derfor har Bæredygtigt Landbrug og Peter Eliassen nu valgt at stævne Landbrugsstyrelsen med påstand om, at styrelsens afgørelse er ugyldig.

- Denne sag er uhyre vigtig, fordi vi ikke kan acceptere, at man som landmand sår de rigtige MFO-efterafgrøder inden for fristen - og så alligevel skal frygte et betydeligt økonomisk tab.

- Min forventning er, at Landbrugsstyrelsen kommer til at genoptage en del sager, hvis vi får medhold i denne sag, siger Nikolaj Schulz.