Abonnementsartikel

BL kritiserer miljøminister Lea Wermelin for at tage endnu 500 kilometer vandløb med ind i vandplanerne.

Miljøminister Lea Wermelin (S) vil nu have 500 kilometer vandløb ind i vandplanerne igen. Det sker med et ministerpennestrøg og som modsvar til den tidligere regerings beslutning.

Hvor er borgerinddragelsen, som er krævet i Vandrammedirektivet? Hvor er respekten for de mange lokale vandråds arbejde?

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vandløb skal - for at være med i vandplanerne - være naturlige og i økologisk god tilstand. Hvordan harmonerer det med miljøministerens og hendes kontorchef Peter Østergård Haves blot en måneds gamle erkendelse af, at man kun kender miljøtilstanden i vandløbene i under 0,5 procent af vandløbene?

Skal endnu flere kunstigt skabte vandløb ind under betegnelsen naturlige vandløb med god økologisk tilstand - end der er nu? Bæredygtigt Landbrug undrer sig allerede over, at for eksempel et vandløb i Elverdamsdalen ved Tølløse, der løber i en kunstigt anlagt beton-rende med okkerholdigt vand oppe i luften og krydser åen i fire meters højde - er karakteriseret som naturligt.

Giv nu vandløbene et "virkelighedstjek" først, så det står klart, hvilken tilstand og kategori de enkelte vandløb hører under. Det virkelighedstjek skal ske, inden flere vandløb sættes i den høje klasse, så det bliver besværliggjort at få dem renset op, således at oversvømmelser af haver, kældre, veje og marker undgås. Virkelighedstjekket skal desuden indeholde alle de parametre, der er krævet i EU's vandrammedirektiv, det vil sige både fysiske og kemiske parametre.

Og så lyt da til de demokratisk nedsatte vandråd ? inden der meldes et måltal ud. Vandrådene har udført et stort arbejde - nu bliver de druknet af manglende lydhørhed hos en minister.