Abonnementsartikel

Conservation Agriculture handler om at bearbejde jorden mindst muligt, så biodiversiteten forbliver uforstyrret.

Konventionel dyrkning af korn, grøntsager og andre afgrøder kan ske på mange forskellige måder, og mange landmænd har deres eget bud på, hvilken metode, der er den rigtigt. Der findes også rigtig mange forskellige dyrkningssystemer for eksempel No-Till, Strip-Till, reduceret jordbearbejdning og pløjefri dyrkning. De forskellige systemer har deres forskellige principper, som man forsøger at følge ud fra bedste evne. Der er mange grunde til, at man kigger mod nye muligheder, for i dag er der mere fokus på en sund jord, kapacitet og ikke mindst klimaaftrykket, end vi tidligere har set.

- I landbrugssektoren har vi i årevis arbejdet på at få flere og flere konventionelle landmænd til at overgå fra den traditionelle måde at bearbejde jorden på til den mere klimavenlige indsats, der hedder Conservation Agriculture. Vi kan nu mærke, at interessen er stødt stigende i landbruget, men almindelige danskere kender stadig ikke til begrebet - og det skal vi have lavet om på, siger planteavlschef Hans Henrik Fredsted fra Agrovi, der arbejder både i Danmark og udlandet med at udbrede Conservation Agriculture i landbrugssektoren.

Artiklen fortsætter efter annoncen

En ny spiller

En af de nyeste spillere på markedet i Danmark for dyrkningssystemer er Conservation Agriculture (CA), som kommer med deres bud på, hvordan man bedst muligt udnytter jorden uden, at man skader den. CA handler om at bearbejde jorden mindst muligt, så biodiversiteten i jorden i langt højere grad forbliver uforstyrret. En bearbejdning af jorden er med til at øge ukrudtstrykket, og med CA bearbejdes jorden mindst muligt for ikke at fremprovokere spiring af ukrudt.

De vigtigste principper i CA:

- Minimal jordbearbejdning med direkte såning.

- Permanent dække af jorden med planter eller planterester.

- Varieret sædskifte.

- Når vi ikke kører igennem jorden med harven og ploven, så får regnormene og andre nyttedyr i jorden langt bedre betingelser for at bearbejde jorden, så den fortsat er sund og frugtbar til de næste afgrøder. Samtidig bruger vi også langt mindre diesel og langt mindre gødning, end man gør traditionelt. Allerede der har vi et langt mindre klimaaftryk end i konventionelt landbrug, siger Søren Ilsøe, planteavlskonsulent hos Agrovi, der siden 2001 udelukkende har dyrket sine 250 hektarer ud fra principperne i Conservation Agriculture.

Artiklen fortsætter efter annoncen

rich-media-3
Søren Ilsøe har siden 2001 udelukkende dyrket sine 250 hektarer ud fra principperne i Conservation Agriculture.

Bedre for klimaet

I CA bruger man stadig pesticider for at holde ukrudt, sygdomme og skadedyr nede. Mængden af pesticidforbruget i forbindelse med CA vil dog falde over tid, da naturen med tiden overtager denne funktion i takt med, at biodiversiteten i jorden øges.

- Efterhånden som erfaringerne med Conservation Agriculture vokser, ser vi, at denne konventionelle dyrkningsform opnår et lavere input af handelsgødning og pesticider, uden det går ud over den økonomiske bundlinje. Vel og mærke med et klimaaftryk, der er noget mindre end det økologiske landbrug. Som det er lige nu, er økologi i sig selv ikke specielt klimavenligt. På den måde håber og tror jeg, at Conservation Agriculture vil kunne bringe konventionelt landbrug og økologisk landbrug tættere på hinanden på sigt. Flere og flere landmænd ønsker en dyrkningsform, der på én gang tilgodeser klimaet, er bæredygtigt og økonomisk rentabelt, siger Niels Peter Ravnsborg, direktør i Agrovi.

rich-media-4
Med Conservation Agriculture bearbejdes jorden mindst muligt for ikke at fremprovokere spiring af ukrudt.