Kommunen forsøger at tegne et falsk billede i befolkningen.

Så skarpt betegner såvel chefjurist Hans Ole Kristensen, AgriNord, som advokat Jens Jacob Halling i Sønderby Legal i en pressemeddelelse Aalborg Kommunes og politiets magtanvendelse i Lille Vildmose ved Aalborg. Advokaterne hæfter sig ved, at kommunen hverken har eksproprieret eller købt ejendommene.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Aalborg kommune har alene støttet sig til fredningskendelsen fra 2007 for Lille Vildmose, mener advokaterne.

Kommunen har nægtet lodsejerne prøvelse af deres erstatningskrav. Den har ikke fastsat erstatning for, at ejendommene nu oversvømmes. Lovgivningens krav om detaljeret projekt og erstatningsfastsættelse til lodsejerne er ikke overholdt, mener advokaterne.

- Taksationskommissionen har sidste år gjort op med kommunens påstand om, at der er givet fuld erstatning med fredningskendelsen. Da bestemte kommissionen, at der skulle udbetales ekstraerstatning for oversvømmelse af jorden med 20.000 kroner pr. hektar, skriver advokaterne.

Kommunen har anket afgørelsen og krævet, at erstatningen skal bortfalde. I mellemtiden, mens kommunen håber på en ændret afgørelse, arbejder man for fuld fart på at gøre arbejdet færdig.

Reguleringstilladelse er betinget af, at der er gjort op med lodsejernes forhold både med hensyn til projektering og erstatning. Kommunen tabte allerede dette spørgsmål sidste år. Der bør ske igen ved afgørelsen af kommunens anke, mener de to advokater.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Derfor vurderer de, at det er uberettiget selvtægt at sætte politiet ind.

Ikke retten på sin side

Ifølge den ansvarlige rådmand er jorden for dyr til, at man ønsker at købe den. Desuden oplyser han til TV2 Nord, har kommunen har for travlt til at lade lodsejerne gå rettens vej først, fordi et støttetilsagn fra EU er ?ude at svømme?. Men ifølge advokatfirmaet Sønderby Legal, der har speciale i EU-ret, holder den begrundelse ikke vand. Tværtimod sikrer EU-retten, at lodsejere skal kunne komme til orde.

Lodsejerne skal, ifølge EU-retten, have lejlighed til at fremkomme med deres indsigelser. Det skal de have ordentlig tid til. Det er en klar tilsidesættelse af EU-retten at nægte lodsejerne adgang til at få deres indsigelser behandlet ved domstolene først.

Når de to advokater vælger at stå frem med kritikken af kommunen nu, skyldes det, at Radio P4 Nord i ugens løb har bragt indslag, som får det til at se ud, som om kommunen har ret til at sætte sig i besiddelse af arealet, hvad den ifølge de to jurister ikke har.