Abonnementsartikel

I dag mødes økologer til Årsmøde i Økologisektionen i Odense til drøftelse af klimamålene, forbrugermønstre, arealtilskud og biodiversitet.

Klimakrigen mellem den økologiske driftform og den konventionelle driftform blev aflyst fra talerstolen på økologernes årsmøde af formand Hans Erik Jørgensen.

- Der er brug for, at vi tænker nyt, tænker i helheder og finder grønne løsninger på de store globale udfordringer, vi står overfor. Og det uanset om vi dyrker økologisk eller konventionelt. Fødevareproduktionens klimaaftryk skal ned, og landbruget skal leve op til Paris-aftalen, sagde Hans Erik Jørgensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Og her nævnte formanden uddtagning af lavbundsjorde er ét af mange virkemidler.

- Fedt at Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening er gået sammen om at få landbruget i en grønnere retning. Jeg er også rigtig glad for at se, hvordan vi rykker med værktøjer, der kan hjælpe os med at formindske vores klimaaftryk. Seges har i samarbejde med Økologisk Landsforening lavet værktøjet "Klimalandmand", sagde Hans Erik Jørgensen i sin beretning.

- Et værktøj, der med objektive data kan give os et billede af bedriftens klimapåvirkning samt komme med bud på, hvordan vi kan gøre det bedre. Vi regner med, at vi har et brugbart klimaberegningsprogram for kvæg og planteavl klar i 2020. Det bliver en del af Rise, men kan også bruges separat, sagde formanden.

- Med værktøjet kan vi beregne konsekvenserne, ikke kun på selve handlingen, men også på følgevirkningerne for klimaet. Det er vigtigt for økologien, at alle virkemidler for reduktion af klimagasser tages med og kommer landbruget til gode.

Klimadebat

- Og når nu vi er ved det med klimaaftryk, så bliver jeg så træt af den debat, der kører i medierne for tiden, hvor produktionsformerne bliver kørt op imod hinanden. Jeg bliver træt, når landbrugsavisen, som jo er vores allesammens avis, glemmer, at cirka 60 procent af det økologiske areal er kløvergræs, og at mange økologiske afgrøder som for eksempel proteinafgrøder, havre og grøntsager kan levere næsten lige så høje udbytter, sagde formanden fra talerstolen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Når det bliver fortalt, at der for eksempel på én hektar hvede er et bedre klimaregnskab i den konventionelle driftsform end i den økologiske. Forudsat man lige husker at plante en skov. Og jeg bliver så træt, når dem, der skal illustrere det, har det lidt svært ved procentregning, sagde han.

Løfte i flok

Klimaudfordringer handler ikke om at pege fingre ad hinanden, men om at løfte i flok. Uanset driftsform Det handler om viden og vilje. Om sammen at sætte mål og indsatser for at reducere vores påvirkning af klimaet. Jeg er stolt af Landbrug & Fødevarers vision om et klimaneutralt landbrug i 2050. Det er ambitiøse, men vigtige mål, sagde Hans Erik Jørgensen.

Senere i dag stiller Fødevareminister Mogens Jensen sig på talerstolen for at fortælle om Regeringens mål for økologi frem mod 2030.

I løbet af Årsmødet bliver der mulighed for debat over temaet: økologi frem mod 2030, hvor blandt andet Maria Reumert Gjerding, Danmarks Naturfredningsforening, Henrik Biilmann, Friland, Randi Riisager Wahlsten, Arla Foods, og mange andre vil drøfte økologiens fremtid.