- Som de fleste af jer i salen ved, blev der i juli måned konstateret PRRS type 1 på Hatting i Horsens.

- Jeg vil gerne understrege, at det er noget, vi tager meget seriøst. Og jeg har den største medfølelse med de besætninger, der er blevet ramt som følge af køb af sæd fra den ramte ornestation, sagde sektordirektør for SEGES Svineproduktion Christian Fink Hansen på årsmødet forud for dette års svinekongres i Herning. Han fortsatte:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vores undersøgelser tyder meget på, at der i en nærliggende besætning er brugt to forskellige PRRS-vacciner. Dog ikke på samme tid. Når man bruger PRRS vacciner, får man cirkulation af vaccine-virus, og det er disse to vacciner-virus, der så at sige er smeltet sammen og har udviklet en ny PRRS-variant, som antageligt er blevet båret via luften til Hatting i Horsens. Og selvom risikoen for, at besætninger kan blive smittet via sæden, er lille, er det sket i ca. 40 besætninger. Det svarer til 6 procent af de bedrifter, der har købt sæd fra Hatting i Horsens i juli måned.

- Så snart vi blev opmærksomme på, at noget var galt, fik vi selvfølgelig straks indført salgsstop. Og vi har siden da haft et tæt samarbejde på tværs af SEGES, landets svinedyrlæger og svineproducenter.

Vi ved, at denne nye PRRS-variant ser ud til at give alvorlige symptomer i de ramte besætninger. Derfor skal vi nu håndtere situationen på bedst mulig vis. Og vi har som følge af udbruddet opgraderet vores sundhedssystem yderligere for at nedsætte risikoen i fremtiden. Dog er det vigtigt at sige, at uanset hvilket overvågningssystem, vi havde haft, havde det ikke forhindret, at smitten var kommet til Hatting i Horsens. Netop fordi den blev båret via luften, og fordi PRRS-varianten var ny.

- Siden programmet for årets Svinekongres gik i trykken, har vi fået tilføjet et særligt foredrag om netop PRRS. Det foregår i dag fra klokken 16:45. Der kan I få meget mere at vide.

Pattegriseoverlevelse

- Specielt pattegriseoverlevelse ligger os meget på sinde. Og vi gør rigtigt meget for at skabe betingelser for en høj pattegriseoverlevelse. Jeg ved, at I om nogen har den største interesse i, at så mange pattegrise som muligt overlever.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Når vi taler om pattegrise, kommer jeg desværre ikke uden om udviklingen i Landsgennemsnittet for 2018. Sidste år var der en stigning i pattegrisedødeligheden. Ganske vist en lille stigning ? men det ser stadig ikke godt ud. Alt tyder på, at den varme sommer sidste år har en del af skylden. Men det er også vigtigt, at vi fastholder og udvikler et særligt fokus i farestalden. Hver dag. Det glæder mig, at de 25 procent bedste besætninger i landsgennemsnittet trods den værste tørke i 100 år har formået at holde samme niveau i pattegriseoverlevelse som året før. Det er flot!

- I SEGES Svineproduktion arbejder vi meget målrettet på en hel række forskellige tiltag, der skal forbedre pattegriseoverlevelsen. Og vi har investeret store ressourcer i arbejdet. Her er et par af de aktiviteter, vi har iværksat og vil iværksætte den kommende tid.

- Farestaldsguiden er opdateret og har du eller dine medarbejdere ikke allerede tilføjet den som favorit på telefonen, så skynd jer at få det gjort. Der er praktiske fif og god læring i den. Materialet i guiden er prøvet af ude i virkeligheden hos flere af jeres kolleger, og vi ved, at guiden kan være med til at hæve pattegriseoverlevelsen. ? Sammen med DLBR genopliver vi til næste år vigtige dele af kampagnen PattegriseLiv, der gav gode resultater sidst.

- I 2020 gennemfører vi også en række forsøg, som forhåbentlig kan resultere øget pattegriseoverlevelse. Blandt andet afprøver vi produktet Farrow Tech, som ved hjælp af et infrarødt kamera bag soen overvåger faringen og giver medarbejderne i stalden en alarm, hvis faringen går i stå. Vi analyserer også overvågningsvideoer fra farestier for at få mere viden om, hvor i stien pattegrisene oftest bliver klemt. Og så fortsætter vi arbejdet med at give søer mere energi op til faring, fordi vi tror på, at det kan give hurtigere faringer og færre dødfødte.

Resultater og ny zink-guide

- Når vi nu taler om pattegrise, så ved vi, at vi senest i 2022 skal stoppe med at bruge medicinsk zink ved fravænning. Derfor har vi naturligvis gang i en hel masse aktiviteter for at finde andre løsninger.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Først vil jeg gerne rose de modige producenter, der går foran. Det er helt uundværligt med jeres særlige indsats og mod til at prøve ny metoder af. Tak for det.

- For der er, som jeg har sagt tidligere, ikke noget Quick fix. Der er ikke noget nyt mirakelmiddel i sigte, der kan erstatte medicinsk zink 1 til 1. Men vi arbejder ihærdigt med at finde de rette anbefalinger til en kombination af flere løsninger.

- En del af løsningen ligger i fodringsstrategierne. Vores senest afsluttede forsøg har haft fokus på proteintildelingen i smågriseperioden. I forsøget har vi fundet ud af, at man kan gå ned i protein lige efter fravænning og derved reducere diarréforekomsten. Og man kan begrænse den negative effekt på produktivitet af lavt proteinindhold ved at hæve proteinniveauet igen i den efterfølgende periode. Der er allerede taget højde for forsøgsresultaterne i de opdaterede normanbefalinger

- Men som jeg startede med at sige, er der ikke bare én løsning. Og selvom proteinforsøget er godt nyt, tror vi på, at arbejdet med at nedsætte risikoen for diarré ? og dermed overflødiggøre behovet for medicinsk zink ? starter, mens grisene endnu er pattegrise. Derfor går vi nu i gang med at se på, om man ved at give en kombination af mælk til dag 10 og derefter tørfoder eller vådfoder op til fravænning, kan træne grisens tarm, så den bliver klar til fravænning. Det resultat glæder jeg mig til at dele med jer senere.

- I kan dog også selv gøre noget i stalden. Med ZinkGuide.dk har vi samlet alle de gode råd, der er inden for området i form af blandt andet tjeklister. Guiden bliver løbende opdateret og giver dig en række gode råd til, hvor du kan sætte ind, for at nedsætte risikoen for fravænningsdiarré og dermed behovet for at bruge medicinsk zink.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Den primære grund til, at medicinsk zink skal udfases, er af hensyn til miljøet. Og her har jeg en glædelig nyhed. Når medicinsk zink er udfaset senest i 2022, forventer vi som konsekvens, at der på arealerne årligt tildeles ca. 1 kg zink per hektar fra gylle.

Aarhus Universitet er netop kommet med en rapport, som viser, at planter årligt optager 300-500 g zink pr. hektar om året. Derudover sker der en ældningsproces på op til 500 g zink pr. hektar om året. Så ud fra en miljøvinkel vil vi opnå tilnærmet balance i forhold til koncentration i jorden og dermed være i mål med at løse zinkproblematikken senest i 2022.

- Vi arbejder fortsat på at finde holdbare alternativer til medicinsk zink. Så selvom I er nogle af verdens bedste svineproducenter, og vi har dygtige forskere og dyrlæger i Danmark, har vi brug for at følge udviklingen i udlandet. Derfor samlede vi i år over 460 deltagere til et stort internationalt arrangement - ZeroZincSummit - i København. Her mødtes forskere og firmafolk fra 33 lande for at udveksle erfaringer.

Zink og antibiotika

- Når man ser på forbruget af antibiotika i lande med en betydelig svineproduktion, kan man af og til få det indtryk, at det er antibiotika, man tyer til i andre lande, når man ikke kan anvende medicinsk zink. Ser vi på vores forbrug af antibiotika i Danmark, er det virkelig imponerende resultater, I har leveret.

- Både når vi sammenligner os med andre lande, når vi ser på vores egen udvikling over årene og når vi zoomer ind på udfasningen af kritisk vigtige antibiotikatyper.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I år har FAO, FN's fødevare- og landbrugsorganisation, sammen med danske myndigheder og os i erhvervet udgivet en rapport, der samler de danske erfaringer med at sænke antibiotikaforbruget til grise.

- Og nu har vi fået den særlige anerkendelse, at EU har valgt at lægge sit internationale center mod antibiotika-resistens i Danmark. Det kan vi alle sammen være meget stolte af. Og det kunne man også tydeligt mærke blandt de internationale gæster til ZeroZincSummit, som også ser mod Danmark, når de skal hente ny viden, sagde Christian Fink Hansen.