I den forgangne uge blev der fundet bladlus i 14 af 27 undersøgte marker med vinterhvede og i 11 af 17 undersøgte marker med vinterbyg. Det oplyser Landbrugsinfo.dk.

Samtidig er der fundet mellem 2 og 3 procent angrebne planter eller flere i 10 af hvedemarkerne og 4 af vinterbygmarkerne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der findes ingen bekæmpelsestærskel for bladlus om efteråret i vintersæd, fordi et varierende antal bladlus indeholder smitte af havrerødsot, og fordi det er ukendt, hvornår nattefrost reducerer antallet af bladlus.

Finder man bladlus på 2-3 procent af planterne, anbefales en bekæmpelse, såfremt marken er sået før cirka 20.-25. september.

Landbrugsinfo holder fra år til år øje med forekomster af bladlus i 33 vinterhvedemarker og 22 vinterbygmarker fra medio september til begyndelsen af november.

Kig efter mørke pletter

Markerne undersøges bedst ved at man lægger sig ned og kigger på bladene i modlys. Hvis der er en eller flere "mørke pletter" på bladene, kan en nærmere undersøgelse afgøre, om det er bladlus eller ej. Bladlusene kan også sidde på stænglerne lige i jordoverfladen.

Eventuel bekæmpelse kan være aktuel fra 3-4-bladstadiet. Til bekæmpelse kan anvendes 0,1-0,15 kg Karate, 0,05-0,075 kg Kaiso Sorbie, 0,125-0,15 l Fastac eller 0,05-0,1 l Mavrik Vita og i vinterbyg yderligere 0,1-0,15 l Biscaya pr. ha.