Abonnementsartikel

Mange af landbrugets maskiner og redskaber skal have et lovpligtigt eftersyn mindst en gang om året

Mange landmænd kender ikke et gammelt krav i en bekendtgørelse fra 1992 om lovpligtigt eftersyn af tekniske hjælpemidler, hvilket vil sige stort set alle maskiner og redskaber, der enten er hydraulisk drevet eller pto-drevet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Eftersynet skal ske mindst hver 12. måned.

Men nu har Dansk Maskinhandlerforening haft sin medlemmers ansatte på kursus for at få gennemgået bekendtgørelsens krav, så de er klædt på til at vejlede landmændene og gennemføre eftersynene som foreskrevet.

- Selvom der er tale om en gammel bekendtgørelse fra 1992, har Arbejdstilsynets mest fokuseret på gaffeltrucks og siden også teleskoplæssere, siger Per Hedetoft, der er konsulent hos Dansk Maskinhandlerforening.

Mange maskiner skal tjekkes

Per Hedetoft fortæller, at Arbejdstilsynet har bebudet, at det nu vil kontrollere, om landbruget overholder kravet om eftersyn, og Arbejdstilsynet vil derfor tjekke landbrugets maskinpark i forbindelse med blandt andet screeningsbesøg eller andre besøg.

Og ifølge Per Hedetoft er der ikke mange maskiner og redskaber på et moderne landbrug, som ikke skal efterses. Han nævner at bekendtgørelsen eksempelvis gælder alt løftegrej og tekniske hjælpemidler som eksempelvis tipvogne, høvendere, fodervogne, hegnsklippere, brændekløvere, vendeplove og selv harver med hydraulisk udklap.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Og bekendtgørelsen gælder alle den slags maskiner, også selv om de så står hos en privatperson, understreger Per Hedetoft.

Arbejdstilsynet har en hensigtserklæring om at nå rundt til alle virksomheder inden 2012, men Per Hedetoft er godt klar over, at Arbejdstilsynets screeninger fortrinsvis gælder virksomheder - herunder landbrug - med mindst en ansat.

Landmænd kan normalt ikke

Dansk Maskinhandlerforenings kurser om emnet har haft tilknyttet en ekspert tilknyttet, som var udpeget af Arbejdstilsynet, og dertil kommer, at Per Hedetoft også selv har stor erfaring med området.

Han er uddannet landbrugsmaskinmekaniker og har undervist i maskinteknik, og han har i et tidligere job selv foretaget eftersyn.

De medarbejdere fra maskinhandlerne, som i begyndelsen af januar var på kursus, er nu klædt på til at rådgive maskinhandlernes kunder og foretage eftersynene, inden Arbejdstilsynet kommer på besøg.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De opfylder kravene, som stilles til, at de tekniske hjælpemidler skal efterses af en sagkyndig person. Det er krav, som enkelte landmænd også kan opfylde, men ifølge Per Hedetoft er det undtagelsen.

Dansk Landbrug har ganske vist ifølge Per Hedetoft vurderet, at en landmand selv kan udføre det lovpligtige eftersyn.

- Men Arbejdstilsynet siger klart nej til den vurdering, fortæller han.

Per Hedetoft anbefaler derfor, at man indgår en årsaftale med sin maskinhandler og sørger for, at maskiner er tilgængelige og rengjorte, når der kommer en svend ud for at gennemgår maskinparken. Han mener, at det vil være den meste effektive løsning til at opfylde kravet om eftersyn.

Tjekliste sammen med APV

Målet med at efterse de mange maskiner og redskaber er at øge arbejdssikkerheden. Og når en medarbejder fra en dansk maskinhandler har foretaget eftersynet forsynes redskabet med et klistermærke, som viser, at alt er i orden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er dog ikke et krav, at der sidder et klistermærke på et efterset redskab.

Der er blot krav om, at der foreligger en tjekliste, som viser, hvad der er efterset, samt at der er en tilgængelig brugsanvisning på dansk.

Kravet om tjeklisten er ifølge Arbejdstilsynet opfyldt, hvis den forefindes sammen med bedriftens APV ? Arbejdspladsvurderingen.

Klistermærket er blot en understregning af, af tingene er i orden, men derimod er der krav om, at eventuelle advarselsklistermærker på redskaber og maskiner er på dansk.

Og helt grundlæggende skal maskinerne være CE-godkendt fra ny efter det europæiske CE-direktiv. Det kan være et problem at opfylde for maskiner, som man selv hjemtager uden om officielle importører, og man kan få store problemer med sådanne maskiner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Når det gælder særligt udstyr, er der foruden det årlige tjek også krav om et særligt tiårigt eftersyn.

Det gælder for eksempel en skovvogn, hvor kranen skal have det særlige eftersyn, og det er et eftersyn, som i øvrigt forudsætter en særligt sagkyndig.

Det siger bekendtgørelsen om eftersyn og vedligeholdelse

§ 14. Det skal ved passende eftersyn og vedligeholdelse foretaget af en sagkyndig sikres, at et teknisk hjælpemiddel til stadighed holdes i forsvarlig stand og i overensstemmelse med de i § 6 omhandlede krav. Herunder skal der foretages passende eftersyn før ibrugtagningen første gang og før ibrugtagningen efter hver genmontering og genopstilling. Leverandørens anvisninger skal følges, medmindre andet er foreskrevet i særlige regler eller påbudt af Arbejdstilsynet, jf. § 77 i lov om arbejdsmiljø.

Ifølge Arbejdstilsynets praksis vil passende eftersyn sige minimum hver 12. måned.