Miljøminister Lea Wermelin kommer i magasinet Økologisk med skarpe udmeldinger om fremtiden for vores rene drikkevand, skriver Økologisk Landsforening i en pressemeddelelse. Hun understreger, at der er et klart behov for at beskytte drikkevandet bedre for det stigende antal sager om og fund af rester fra syntetiske pesticider, der har trukket overskrifter siden 2017. I dag findes der pesticidrester i mere end 4 ud af 10 drikkevandsboringer.

Lea Wermelin udtaler i magasinets interview, at økologisk landbrug er "en vigtig del løsningen på udfordringerne, som vi i dag ser på grundvandsområdet".

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Den bedste løsning er forebyggelse. Hvis man ikke sprøjter eller sprøjter mindre, mindskes risikoen for sprøjtemiddelrester i grundvandet. Derfor er økologisk landbrug også særligt godt i sårbare områder, hvor risikoen for nedsivning til grundvandet er større, siger miljøministeren.

Stor forskel

Ministerens politiske ønske er helt i tråd med budskabet i Økologisk Landsforenings kampagne "Red grundvandet!" Vælg økologi, hvis formål er at skåne grundvandet for syntetiske pesticider og dermed forebygge fund i fremtiden.

- Økologi er langt det sikreste valg, når man vil skåne grundvandet for mødet med pesticidrester. Og selv med en lille indsats, kan du gøre en stor forskel, siger Helle Bossen, der leder kampagnen fra Økologisk Landsforening.

Det kan virke uoverskueligt for den enkelte forbruger at handle i en kompleks debat om grundvandet. Men med Grundvandsberegneren på kampagnes hjemmesiden, kan man teste, hvor stor en forskel økologiske indkøb af en række varer rent faktisk gør, skriver Økologisk Landsforening i pressemeddelelsen.

Flere pesticidfund

Magasinet Økologisk skriver, at nye fund siden 2017 af navnlig pesticidstofferne Desphenyl-chloridazon og N,N-Dimethylsulfamid har vist, at ingen har et fuldt overblik over, hvilke pesticidrester, der kan være i vores drikkevand. De to stoffer var slet ikke på Miljøstyrelsens obligatoriske liste over de pesticidstoffer, vandværkerne skal analysere for. De blev fundet ved et tilfælde på forurenede grunde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- De stoffer burde have været med i overvågningen. Jeg mener, at man historisk set har haft for få stoffer med. Derfor har vi også arbejdet for i Socialdemokratiet, at vi skulle kontrollere for flere stoffer, og nu går vi i første omgang fra 40 til 400 stoffer, siger Lea Wermelin.

Lea Wermelin bliver også spurgt: Kan du give en garanti for, at de pesticider, der bruges i landbruget i dag, ikke dukker op i drikkevandet i fremtiden?

- Jeg kan ikke give garantier. Tværtimod vil vi screene for mange flere stoffer end før, og jeg er bekymret for, at det betyder, at vi vil se endnu flere fund, siger miljøministeren.